Νέα Κρήτη


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Νέα Κρήτη

Νέα Κρήτη-12032019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

Λαμας εκπιάσεις
σε ολόκληρη την Κρήτη
Αιματηρό
κι άλλα
ματα
στην
τριήμερο
άσ το
Κρητης
ενώ μία
τραυματίστηκαν σοβαρέ
και ΜΕΘ

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο