Δημοπρασιών


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοπρασιών

Δημοπρασιών-12062019


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Δημοπρασιών

Οπισθόφυλλο Δημοπρασιών-12062019

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27311
Αθήνα
T„i. 210-3215692-688 ΓΑΚ 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
Ισχυρές
προοπτικές
προσλήψεων σε
κατασκευές,
μεταφορές κι
επικοινωνίες
ΕΒΕΠ: Αμετάβλητο
ΤΟ
χρονοδιάγραμμα
εξόφλησης φόρων
για το 2019
μπά
, 41
Παραμένει η
Ελλάδα στις
τελευταίες θέσεις
ψηφιακής
οικονομίας και
κοινωνίας της ΕΕ
26η
28 ι" ι τη Φη-
"ι (DESI>
2019. με
"Ιόν. Το η μας ΙίΙΙ 28"
το 2017 Μη.
3
Θηλιά τα υψηλά πλεονάσματα
για την ανάπτυξη
για
άΙΙ η
ι ΙΙΙ
μέχρι 2022
την
ΙΙ0"4Ιές
ΟΤΟ ΑΙΙΕ ΜΙΙΕ
"φ AEll,
INVESTGR
με
είπε.
Τήρηση
ΥΙΙΙ (Ι-
lWl.;.
ΑΙΛΙ
Ι % (o o.TOi-
η) ΑΓ:Π
Α ΕΙΙ
ΥΙΟ
81)
μη vVn-
Ο όΙΙOΙ
με
τη
Εξήγηο._ "ι
Μέτρα για αντιμετώπιση του εμπορικού πολέμου
λαμβάνει η ΕΚΤ
Ρεν
Ο
ΛΜμη
ΟΤοσΙή η Την
Την η νέα
για
Μάριο
ότι η ε ι τιι "οιμη
να Ιον πλη-
ΕΚΤ.
ΙΑΙ.
ιο ".ΤωΤή-
την
της πι
μ Ι*ής
όπ η ΕΚΤ
β"Αμό
Δέκα βήματα για αύξηση των
επενδύσεων στην Ελλάδα από το
investgr
Αθηνών.
Με "i για ης ΙΙΙ"
2nd 2019
ί η πιο
Η Ελλή&Ι_
=ιΙ2

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο