Λόγος


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Λόγος

Λόγος-12062019


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Λόγος

Οπισθόφυλλο Λόγος-12062019

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΟΛΟΓΟΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
35, ΤΙΜΗ 1
ΤΕΤΑΡΤΗ 12 2019
aggelia
ΓΙΑ ΤΙΣ
logosnew@otenet.gr
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
Στις 845,95 "δες
Η Ελλάδα
δεν θα πετύχει
το στόχο
για πλεόνασμα
3,5%
Το πρώτο θύμα
με ηλεκτρικό πατίνι
Έκπτωση 30%
σε ακτοπλοϊκά
εισιτήρια
ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΧΕΣΕΩΝ
2019
Σε Ιστορία, Φυσική και Ανάπτυξη
Εφαρμογών θα εξεταστούν
οι υποψήφιοι των ΓΕΛ
ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Κατάθεση
καιειΙ
τον ΙΙεγκεφαλοΙ
της απαγωγης
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
"Ανηφοριά"
ΟΙ οτο
το τοι
το ΤΟΙ 2018
Σύμφωνα με
η T E Και
Όυ 2019 ΙΙΙ ΤΟ
ΟΤΟΙΌ 2018
έως
5 3.9%
2018,
Ό 2017
2017 , η
ξηση
1.4% ΤΟ 2018. Ό
vo 2019 το
2018
στη
άλλες
Ό 2018. με
η μέση
ιιι το 2017

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο