Νέα Κρήτη


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Νέα Κρήτη

Νέα Κρήτη-12062019


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Νέα Κρήτη

Οπισθόφυλλο Νέα Κρήτη-12062019

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΙΙυκνώνει γιο ιο ΙΙΙώμο
ποιιβμέθηκεσιηνΠοχι0Άμμο
Δεν υπήρξαν νέα ευρήματα που να βοηθάνε τις Αρχές
ΣΕΛ3
Κρήτη
ΑΡΙΘΜOΣΦΥΛΛOΥ 5653 ΤΙΜΗ 1 C ΤΕΤΑΡΤΗ 12 Ι0ΥΝΙ0Υ 2019 www.neakriti.gr
MINOAN LINES
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ : ΚΥΚΛΑΔΕΣ
με πολυτελέστερο και τοιύΙΙρο
Cruise Ferries ης Ελλάδος!
Cruise Cat maran Santorhi Palace
www.mmoan.gr
Μειωμένες
= Τουμσμός
αφίξεις και
κρατήσεις
στην Κρήτη
σε πτώση
ο Ανησυχούν οι φορείς
του τουρισμού, που
ελπίζουν όμωςσε
αντιστροφήτηςτάσης
με τις κρατήσειςτης
τέλευταίαςστιγμής
w,2-3
Οικονομία
Εξαφάνιση
Κοήτη
ΞεκίνησεκαισηινΚρήτηη Αναβρασμόςκαιτελειπαίεςπήσεις
_ , , προετοιμασίαγιατονέοΕΣΤΙΑ πουσιιναίζεινααγνοείται
για τα ΨηφοδέληαενόΨειεκλογών
ηικιιιοσιΠιι. ιι ΙΙ0/Ι0κμοιιι ιι/ιπιι Ι0κιηβοιι [ιιιιιινοιιή/Ι
ΠΑΚΕΤΑ _
ΒΡΑΔΙΝΑ και ΗΜΕΡΗΣΙΑ δρομολόγια από/προς ΠΕΙΡΑΙΑ
2CO
ΕΚΠΤΩΣΗ
ΕΠΙξΑΤΕΣ Ι.Χ. ΟΧΗΜΑΤΑ
ΙΧ.
4/κλινη ΚΑΜΠΙΝΑ
2810308000«lEtowww.anek. r
2104197400
ΕΝΗΜΕΡΩθΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΆ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΙ ΚΑΙ ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΠΑ ΤΩΝ ΠΑΟΙΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΡΆΚΤΟΡΑ ΣΤΟ

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο