Ολύμπιο Βήμα


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ολύμπιο Βήμα

Ολύμπιο Βήμα-12062019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΟΛΥΜΠΙΟ
το
ΤΕΡΙΙOΣ
όλις 3 μήνες
uv usawva
πληρώνουν
Τρεις κίνδυνοι
υπερφορολόγησης
Π ΤΟΥΣ ΣΥΝ"ΞΌΥΧOΥΣ
Ενίσχυση με 1 .OOO
σε ανέργους
«Τ0 Πέρασμα
ΤΟΙ
ΚΑΙ
ΚΕΝΤΡ Ο
31
& Μηρορη"9 -
ΞΕΝΏΝ ΓΛΩΣΣΏΝ
N. ΜΑΡΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙOΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 1
ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ
Ζαλό ου 2, κατε ίν -Τ λ.: 23510 31336
ENAPEH π
ENl-lNKm-a ΓΙΑ

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο