Συνείδηση


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Συνείδηση

Συνείδηση-12062019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΤΑ τκογηΙΔΙΑ: ΟΧΙ ηΙΑ.„
οσυνείδηση
της ΑιιωλΙας της Ακαρνανίας
πογ ΒΡΕΙ
ΜΡΙΝΙΩΤΕΣ
ΟΙΟ Η απόφαση
γνωστή
«ΠΟ ιηιο θΕΑΤΕΣ
» Πρώτη... συνάντηση
Δομή
ΦΙλοςενία 16 ατόμων
στη δομή αστέγων
2
80

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο