Ελεύθερη Ώρα


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ελεύθερη Ώρα

Ελεύθερη Ώρα-12072019


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Ελεύθερη Ώρα

Οπισθόφυλλο Ελεύθερη Ώρα-12072019

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

Η ΑΛΗΘΙΝΗ
ΕΛΕΎΘΕΡΗ
ΠΙΣΩ ΘΑ ΤΑ ΔΕΙ 0ΛΑΙΙ!
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ
H ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΩΡΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΗΝ...
12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
ΑΡ 4895 (t 14951
ΤΡΕΜΑΜΕΝΗ ΜΕΡΚΕΛ
ΤΙΜΗ Ι ΕΥΡΩ
www.elora.q.
τι ΙΕΜΕΙ
ΓΙΑ
ΤΟΝ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ
ΚΡΑΝΙΟ
210.000
V Θεϊκά σημάδια: Σεισμοί, λιμοί και καταπο-
ΕΤΩΝ
ντισμοί χτυπάνε την πατρίδα μας, σε συνθή-
κες Πολιτειακής Ανωμαλίας v Σήμερα εορ-
τάζει ο Θεόπνευστος Αγιορείτης που αφύ-
πνισε ολόκληρη την Ελλάδα v Από όποια εκ-
ΤΗΝ
κλησία περάσετε ανάψτε του ένα κεράκι για
να μας προστατεύει από τους αντίχριστους!
ΣΕ,1ΙΔΕΣ 8-924-25. ΑΝΘΡΩΠΟΙ“

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο