Λακωνικός Τύπος


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Λακωνικός Τύπος

Λακωνικός Τύπος-12072019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΌΤΙ ψάχνεις είναι εδώ!
0λες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Αλλαγή σκυτάλης
Είχε γλάστρες
Ομιλία στο Μουσείο Ελιάς και Λαδιού
με κάνναβη στη στάνη του σε καλό Κλίμα στο Υπουργείο «Η Τέχνη και οι Μύθοι
Αγρ. Ανάπτυξης > σα 8
της Αρχαίας Σπάρτης» > 10
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
παρασκευή 12 23 Ι Αριθμός 5687 Ι Τιμή 0,50€
Τηλ 273 M1253 2731081250
Αλλάζουν την προϊστορία τα κρανία Homo Sapiens που βρέθηκαν στα τέλη του 70
Στη Μάνη ο αρχαιότερος
σύγχρονος άνθρωπος
τι ισχυρίζεται νεότερη επιστημονική μελέτη
Ένα ποιι βρέθηκε
από τρείς περίπου δεκαετίες
0Νήλ0Ι0 KOV1d Αρεόπολη
Αν. Μάνης και χρονολογείται
προ
δείγμα ανατομικά σύγχρονου
στην (δη-
λαδή εκτός όπως
ανακοίνωσι ομάδα Ελλήνων
ξένων επιστημόνων. Αυτό
σημαίνει ότι -αν οι επιστήμονες
έ 0Ι_ΙΙ, το
Katb Ι 50.Μ0
νια παλαιότερο από ιο
ανθρώπου. lHomo sapiensl.
είχε έως στην
Ένα δεύτερο κρανίο που βρέ-
θηκ€ στην ίδια περιοχή και
εκτιμάται ότι είναι ιουλά.ιστον
170,000 ετών.
κτηριστικά Νεάντερταλ_
Τα δύο απολιθωμένα
σηή
λαιο Αηήδημο (δυτικά της Αρε-
Της
τοι
κεια ερευνών του Ανθρωπολο-
Μουσείου της Ιατρικής
Σχολής του Πανεπιστημίου
Αθηνών ,
κοι
είχαν παραμείνει σχετικά
σπουδαιότητα τους. όπως δια-
"ισιώνεται Τώρα με μεγάλη
συνίΙΙΙα σελ. 9
Διεκδικούν δυναμικά κι εθνικά
οι Λάκωνες ομογενείς
Ψήφισμα εξέδωσε το συνέδριο της Παλλακωνικής Ομοσπονδίας ΗΠΑ-Καναδά
Τον περασμένο Ιούνιο διε-
ξήχθη ΙΟ ξΤή0Ι0 710
δίας Ηνωμένων Πολιτειών
Αμερικής-Κσναδάτ
Όπως ενημερώνει o πρό-
εδρος της Ομοσηον5ί0ς, κ. θε-
όδωρος Παυλάκος. συζητήθη-
την Ενώ
επί τάπητος τέθηκαν και Ορ-
ζητήματα, Μάλιστα.
βρίσκεται σήμερα Πορο-
σκευή 112/71 στη Λακωνία.
ΠΡΟ-
γραμματίζονται επαφές του με
ΙOΠικ0ύς παράγοντες κοι φο-
ριίς
Αιματοβαμμένη
άσφαλτος
και τον Ιούνιο
στην Πελοπόννησο
-3
ζωή Όν
τροχαία ατυχήματα που ση-
μειώξηκαν ΟΙΟυς δρόμους
Περιφέρειας
Την ίδιο στιγμή. διοηι-
ατώΙ.ττοι ραγδαία αύξηση των
επικίνδυνων Οδικών
Οδηγούν μοι-
ροίες
Η Γενική Περιφερειακή
Αστυνομική Δ Πελο-
λικό στοιχεία που αφορούν
στα θέματα οδικής ασφάλειας
Και
σπς που συνέβησαν ιη
διάρκεια του Ιουνίου οιην
εδαφική αρμοδιότητα
νομών Αργολίδας.
Κορινθίας. Λακωνίας
Μεσσηνίας. Συνολικό. σημει-
ώθηκαν ατυχή-
σοβαρό και ελαφρό τραυμα-
tilS].
το 20
Ειδικότερο. Ιούνιο
θησαν: ο] 7 θανατηφόρα τρο-
ατυχήματα. tOV
Ιούνιο τοι 2018. β)
οτυκΛματα μι οοβαρό τραυ-
ματιομό. έναντι 2 Ιούνιο
του 201 B. 30 ατυχή-
38 tOV τοι 2013
Από το τροχαία
που αε αστικές
Ιων
νομών. υπήρξαν συνολικά 59
παθόντες 60 Τον Ιούνιο
20181
γράφηκαν. α] 7 νεκροί. έναντι
τοι 2018. l] 500-
βαρά τραυματίες. έναντι 4 Τον
Ιούνιο 2018. 1.7 ελαφρά
τραυματίες. έναντι 52 τον Ιού-
νιο 2018 συνέχεια σελ 7
Ο φόβος και o πόνος
γρόφΙΙ o ΑΒ . Στρίκος

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο