Πελοπόννησος


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Πελοπόννησος

Πελοπόννησος-12072019


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Πελοπόννησος

Οπισθόφυλλο Πελοπόννησος-12072019

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
12
ΙΟΥΛΙOΥ 2019
ΧΡΟΝΙΆ
ΠξΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1886
Παλιά φύλλα. παλιές εκλογικές αναμετρήσεις
Αυτό 30 Αυγούστου τοι) 1912.
της O
Πάτρα ηρος Αθήνα. Και πνίγεται στον Κορινθιακό
Η Κάθε Σάββατο
αναγνώ>στες μας
ηρωτότυηη μορφή
οι 4 ενδείξεις που
ΜΑΡΙΝΑ,
Η ΠΡΩΤΗ
ΤΩΝ ΙΚΑΡΩΝ
σιο θρυλικό
σώμα.
«ΕΦΥΓΕ»
ΕΝΑΣ ΕΥΓΕΝΗΣ
ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
ΧΙΟύ-
μορ και ευγένεια. ΗΙΙή
63 1011.
ΣΥΖΗΤΑΕΙ
ΧΩΡΙΣ ΝΑ
ΠΑΡΑΧΩΡΕΙ
Η γραμμή Φαρμάκη έναντι
ενόψει Ιης Σεπτεμβρίου.
««μιλούν» νια έγκλημα
Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ της Αναστασίας Κόλλια
που θεωρήθηκε αυτόχειρας, μηνύει
αγνώστους για ανθρωποκτονία
ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ δεν συνηγορούν υπέρ
εθελούσιας πτώσης της γυναίκας
στη θάλασσα
Αναστασία Κόλλια: ΚάΙOΙΚ0ς
ΑγριλΙάς Ερυμάνθου. εξα-
φανιστεί. δΙ(ΙΙΤΙOΙΙώθηκε
ανάληψη από ΑΤΜ, βρέθηκε νε-
κρή στην Κορινθία. Hlav
ΙΙ autOKTOVia: H οικογένεια αμφι-
βάλλει Και προσφεύγει με
στις Αρχές.
Ξύπνησε ο καιρός των Τιτάνων
Η τοι γλυκού κλίματος έγινε Χώρα ιων κυκλώνων και &lllbwov. ξΚλουν Πλέον
μας. όπως δίδαξε η περυσινή καταστροφή στο Μάτι. Φαινόμε“Ι τύπου θεωρούνται πλέω. αρ-
KtTti πιθανά για την ελληνική γη. Η Πολιτεία καλείται οργανώσει ισΧΙΡή Ναμ,Ιή πολιτικής προστασίας, με
Η ΘΕΣΗ
ΤΗΣ«Π» -
Γιατί όχι,
K. υπουργέ;
μαίνει ελεύθερη ανά-
ΠΤΙΙξη. Ικό-
τηια. εξέλιξη. Σε Ποια
παρεμπόδιση της ολιγ
Π ανεπι-
Παρέμβαση από την
Μιλά
η ΤΟΙ)
Πανεπιστημίου
Πατ@ον
Ακόμα: Σία
M. Σκανδάμης,
βλΕΠΤΙΚότητα. ΠΙ έμιΝση στις τεχνολογίες.
> ΙΜΙ.
20 φαγητού
Τιμή 100€.
ΝΤΕΖΕΝέ
184 & Ι . Ι
T 26 Ι 0 22

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο