Ηχώ


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ηχώ

Ηχώ-12112019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΧΡΟΝΙΑ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ2Ο19
ΕΤΟΣ:490
ΚΩΔΙΚΟΣ: 1781
1,5€
ΑΡ. 14002
Τ: 210 700
Αλλάζει o Ποινικός ΚΙΜικας
-Φυλάκιση ακόμη και για
βλασφημία των Θείων!
O Τρ Ι άρα
o βωμός 2 ή
15 η
Εφοπλιστές Και
επιχειρηματίες "το γεύμα
Μητσοτάκη -ΣΙ Τζιν πίνΥΚ
.Ν.ος
Μιχάλης
ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
- 210 3817 716 - 2103817 737 F: 210 3817 331 E: iho@otenet.gr W: wwwjh(klimoprasion.gr
Οικονομικό Πανεπιστήμιο
llawe-
Υπερπλεόνασμα
ENOlA, το
Το
Χρυσή βίζα
ΤΟς
NEA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Εισοδήματα ως 20.000 ευρώ
η νέα μεσαία τάξη!!!
α Τάξη,
σπς
Ο ΊξΤό "ΙΙΙ
ΙΙΙΦ6ών
2ΙλΟ(Α) H
ΠΙ t" Του
γήΠΡΙ ,
1601 ) η ,
20 Ο 00 θα
20
ΤΙ ΠΙ ΟΠΗ
ΙΚΙΤΙΙ
t" ΙΙξ(ΗΙΙΙΙ ,
σκεΠΙΙ Ό
ΚΟΙ llt Ι Ί
ΙΑΜ)Ο
00tt
OtVt ΙΙΙ A
ι "ιιι ,
200 t
NEA ΓΙΑ ΤΙΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
TNttKv": ΙΙ 4Μ)Ο
Ι Ο ΠαΙ&ά; ΙΒΠ>Ο
ΚΟΙ η
ΓΚΙ
Στο ι
Το ΟΌ
KOM Ι ΚΟΙ Ο
Π Την έΚΠΤΙώ-
ΚΟΙ ΠΙ

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο