Λακωνικός Τύπος


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Λακωνικός Τύπος

Λακωνικός Τύπος-12112019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

Ό,τι ψάχνεις είναι εδώ!
0λες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
ΕΛΑΣ και... αγριογούρουνο ΣΥΡΙΖΑΥΙα κατάργηοη τμημάιιιΝ ΑΕΙ
σταμάτησαν τον Κλέφτη
στο Γύθειο
«Κστεδάφιση της δημόσιας
εκπαίδευσης» ε
Λακωνική παρουσία σε
ευρωπαϊκό φεστιβάλ
φυσικών επιστημών 10
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
τριτη 12 2019 u Ι Ι τιμή o.soc
Τηλ 2721081253 2731081250
Σε Σπάρτη, Μυστρά, Αμύκλες, Μάνη κι Επίδαυρο Λιμηρά
Σε τροχιά ΕΣΠΑ
κομβικά έργα Πολιτισμού
τι αποφασίστηκε σε σύσκεψη με την υπουργό Λ. Μενδώνη
Q
Στην πρότοοη προς ένταξη στο
Περιφερειακό Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα
2014 2021.
ομού.
1 1 370
ευρώ, κατέληξε η πολύωρη σύ-
ΙΙΟυ
Νοεμβρίου
Στην Πελοπόννησο
Τρίπολη. με τη ουμμειοκή της
υηουργ0ώ Πολιτιομού και Αθλη-
ΤΙ0μρύ ΤΟΙ)
νικού γραμματέα Πολιτισμού
Γιώργου κοι
Παναγιώτη Νίκα. Στη σύσκεψη
μέρος οι
νομών
Περιφέρειας. η θεματική ανπηε-
ριφερειάρχης Πολιτισμού. οι
Αρχαιοτήτων. o ηροήστόμενος
της ΔΙΟΚξΙρΙOΤΙΚής
τοι
και υπηρεσιακοί παράγοντες
με ίδια
εν λόγω έργο -κυρίως σε οι.ΙΤά
που απαιτείται μελετητική ωρι-
μότητα θα εκτιμηθεί ανάλογη
σύσκεψη η οποία ήδη προγραμ-
μήνες κοι Πάλι στην
της Περιφέρειας. μι τη συμμι-
Ιδίων
Μεγάλωσε η λίστα νεκρών σε τροχαία
άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 41 τραυματίστηκαν
.ρόρος αίματος. στην άσφαλτο.
tOV
μήνα (Οκτώβριος
άνθρωποι έχοοαν τη ζωή τους
κοι 41
0ΙΛ 0λΙΚά 37
σημειώθηκαν στους δρό-
της
χονται από στοι.εία της Γενικής
Πελοποννήσου
την οδική ασφάλεια κοι τροχο-
νομική αστυνόμξΙ_Ι0η
φΙΚή νομών
Αργολίδας. Αρκαδίας. KO )lw
κοι
σελ 9
Από δολιοφθορά
η διακοπή νερού
στο Ξηροκάμπι
Δραστικά μέτρα
μικρό χρονικό διάστημα. η Το-
πική Κοινότητα Ξηροκομηίου
αντιμετώπισε Ρό8λημα έλλει-
ψης νερού. Συνεργεία της
Α Σπάρτης που έσηευοαν
vo 10
0611-
η δεξαμενή κοι
να οΤαματή0ει η νερού
η ερι0Χή
την
-με όποιους κινδύνους
μονιί αυτή- η ΔΕΥΑΣ υπέστη
κοι ζημιά
Πέρα την κα-
ταστροφή κρουνού και του
υπήρξε
μηνυτή-
ριας αναφοράς κατά παντός
υπευθύνου γιο ης ηρ0ξτνη-
θείοες ζημιές. Επίσης. θα
υπάρξει περιφρούρηση των
εγκαταστάσεών της και θο εν.
οι έλεγχο Ι
νερού.
Ο πρόεδρος Θέμης Πατσιλί-
Και 0 6ΙΕυθΙΛ Τής
Δ ΕΥΑΣ
ΙΟυς ΤΟΛΙ-
να καταγγείλουν το γεγονός
Κάθε καταστροφική πράξη θα
διερευνηθεί αρμοδίως και θα
οδηγηθούν οι υπεύθυνοι στις
Αστυνομικές κοι Δικαστικές
ΥΙΟ ΤΙς tOlJS
Η διοίκηση θα υπεροσηίσΙΙ
κοι Τις
των δημοτών μας κοι Της
Ι1λ0ί0Ια
κανόνων της
πολιτείας μας και του Δήμου
Σπάρτης-
οι Πανεπιστημιακές
Σχολές & π Ανάπτυξη:
σχήμα πρωθύστερο!

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο