Νέα Κρήτη


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Νέα Κρήτη

Νέα Κρήτη-12112019


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Νέα Κρήτη

Οπισθόφυλλο Νέα Κρήτη-12112019

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

Κρήτη
π
το τικό λάδι
Το
μηχανόλαδο
6ώφξΥ!9Ι-!_
μμοβάθμισαΥ
μης
που π ουσιά
ΙΙΙΜηαι"ος ΙΙμηκΙΕάΙΝ : Ι 6 ΜουΜηνΟ
ONMK„
“ ωιΒΙΙΝΝΙ1η!

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο