Αλήθεια της Καρδίτσας


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Αλήθεια της Καρδίτσας

Αλήθεια της Καρδίτσας-12122018


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

"Θέλουμε λίγα
από τους
και
από τους λίγους"
Ο Γιώργος
Αμβροσίου
σχολιάζει
ο
AP. 4252 . ΕΙΌΣ 150
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΔΕΙΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΤΙΜΗΟ,50
Μασκοφόρος ληστής
1
τ1Ζ-ΙΘ-Ζ0 Ε. 21:51— > Γ
ηστεία σε μίνι μάρκετ της Καρδίτσας.
ΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ
ργ
H φτώχεια
Ημερίδα για την
βλάπτει σοβαρά Αιολική
την υγεία
ενέργεια
Γράφει ο Γιώργος Του ΙΠΊΕ
Αμβροσίου φ Σελ. 3 Μουζακίου φ Σελ. 6
Μασκοφόρος εισέβαλε
στο μίνι μάρκετ της Ιωάν-
νας και με την
απειλή όπλου απέσπασε
την είπραξη από το τα-
Αιιοκλειστικό βίντεο και
φωτογραφίες της ΑΛΗ-
ΘΕΙΑΣ της Καρδίτσας
Σελ5
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Ι "Ηλεκτροκίνητη" n ΔΕΥΑ Καρδίτσας iir Γιόρτασαν την ΠαγκόσμΐαΠμέρα ΠαιΪιού i
ΙΙΙ”
%ΙΙΙΙΙ
Δύο ηλε- Ι i
κτρικά και ευέ- Ι
Ζαςο=αα :
προς το περι- i !
βάλλον προμη- i Ι
θεύθηκε η
δημοτική ξΠΙ
i!
χείρηση
i
«οι Παιδικές
βιβλιοθήκες
του Δ.ο.ΠΑ.κ
Δήμου
Καρδίτσας επι- Ι
σκέφτηκαν το
σχολείο των
τσιγγανόπαι-
δων
φ Σελ. 12-13!
L.
Ζητούνται υπάλληλοι από την εφημερίδα ΑΛΗΘΕΙΑ...
Η εφημερίδα ΑΛΗΘΕΙΑ ζητάει συ-
νεργάτες για την στελέχωση των πα-
ρακάτω τμημάτων.
Ιον γραφείου με γνώσεις
λογιστηρίου.
2ον Χειριστή ηλεκτρονικών υπολογι-
στών με γνώσεις στα Social media.
3ον Διαφημιστή με γνώσεις marke-
ting.
4ον Δημοσιογράφο με σχετικές
σπουδές ή εμπειρία και ευχέρεια στα
Social media και στα Μέσα Κοινωνικής
Δικτύωσης.
5ον Η εταιρείας μας προσφέρει την
δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε
φοιτητές, ή αποφοίτους ΙΕΚ κ.λπ.
Πληροφορίες: 244 Ι 080888 —
6977200595. Στείλτε βιογραφικά στο
alithianews@gmail.com

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο