Καθημερινή


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή

Καθημερινή-12122018


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Καθημερινή

Οπισθόφυλλο Καθημερινή-12122018

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΑΝΟΙΑ
ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΘΕ.ΛΕΙ
ΔΙΑΡΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ
ΣΕΛΙΔΑ ΙΙ
€ 1,00
DRONES
ENA ΤΡΙΤΟ ΜΑΤΙ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ
ΣξΛΙΔΑ2
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «TIME»
ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ
Ο ΤΖΑΜΑΛ ΚΑΣΟΓΚΙ
H ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι ΙΙΙ
Ετος iOOi Α". φύλλου 29.W8 Ιδρυτής: Γ. Α. Βλάχος
ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΔΕΚΕΜΗΡΙOΥ 2018
Ερευνες
σε ελληνική
υφαλοκρηπίδα
τουρκική ΝΑΙ ΤΕΧ
tVtbS Της
ΟΙ Τα»κοι
ΚΤΙΧά O I JVtXKOlJv ttTV 1(ΙΚ1ΙΧή ΙΙΙ) υ
δύο
οτην
Μεσό μιο και Ιδιαιτερο ανάμεσα
"1 ι ΑΟΖ
μέρος της ΙΙεριοχής που έχει δε-
Τις ΤΟΙ
Μηαρμηαρός περιλαμβάνει τα
5 της κυπριακής
ΛΟΖ. Στην tltl
ΚΙΙΙ
τρυ Ναυτικρ0_ 4
ΣΉΜΕΡΑ
ΣΤΟ
Συλλήψεις
για διακίνηση
ναρΚΙOΤΙΚών
για
οτοτέλεφο Πανεπιστήμιο
ανομία κώρουςιου ηανε,
η.οτημίου. 6
ΠιθΑΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΤΟΝ ΠΕΤΣΙΤΗ
Εταιρεία στο στόχαστρο
διεθνούς έρευνας
με για ηπξμ
τη FlFA ΙΙΙ"
Αεί εταιρεία από την onoia
εισπράξει αμοιβή ο
Σημείο καμπής της προ-
ιοιι
στις
ιων Κίτρινων Γιλέκων.. Σελ. o
Τη
ηουθο αναλάβει ιη δια,
ης<ΙΥΙΙύιευση με ιην κυβέρνηση
για
π Διαρκής Ιερά
Σελ. S
Capital
ποιχηιένουν οι ξένοι εηενδυτέξ
ΟΙΟ
Νέη Υόρκη, 22
ΣΤΗΝ
Ν. Ι. ΜΕΡΤΖΟΣ
η όψη Ιανού
Σελ. s
Ντάισελμπλ0ΙΙΙΙ:
H άνοδος ιου ΣΥΡΙΖΛ στην εξου-
ΙΟ 2015
ψη οικονομίας. ξί
παν ο Ιέωι: ηρόεδφος ιου
ΜΙάισελνημ,ουμ και
Ο "Ιιι ES" Κλάους
Φυλακές Αυλώνα:
κρη
τούμενους φυλακών Αυλώνα
έπεσε ο Ι9κοονος «αιηγορούιιε-
Ελένης ΤοηαΑOΙ)δη στη
Αντιμέτωπη με πρόταση μομφής η Μέι
και η
σε μια ύοιαιη ιης ιο Brexit -
η οι 48
Ερμ "K η ΈΙ
Πολλοί φόροι
στις πλάτες
των λίγων
Το 19% των φυσικών προσώπων
πληρώνει το 90% του φόρου εισοδήματος
να t Τα
ΑΕΠ
τοι) (Χ)ΣΑ, με τα
ΤΟΙ) Επιμελητηρίου
ΤΟΙ 2019,
το των
ΤΟ 90% ΤΟΙ
Μόλις Τρ εηι-
χειρήοεων
ΊΟΙ_Ι tlOnNlT1tl 10
10 Τέλος.
το Ιδιοκτητών
το 66% τ ΦΙ φόρο u κατοχής ακινή
των. Η
Οα κοι το 2019,
Ο ηερι
λαμβάνει
της μεσαίας τάξης. η έχει
ΤΟ κύριο της δη-
μΟOΙΟνΟΙΙΙΚής ΣΤΙς
επιχειρήσεις Π μείωση
τρεις
λΙΚά σ t t" llTitlS.
όπως είχε αρχικά ενώ
η ΤΟΙ ΕΝΦΙΑ ΙΙΙ
θα ακέ»μη
λΜερο μέρος του φόρου. ΣΙΚ 22
δέχθηκε στην καγκελαρία. κηιέοιποε δεν θα υπάρξει επαναδιαπραγΙΙάιευοη, 9
Σκληρή κόντρα για Πρέσπες,
διαφάνεια και οικονομία
Σύγκρουση των κ. Τσίπρα και Μητσοτάκη στη Βουλή
Ανεβάζουν το θερμόμετρο
απαλλοτριώσεις πις Αλβανίας
Περιουσιών Ελλήνων ομογενών στο μέτωπο ΑυλώΙ,τις - Αγίων Σαράντα
όλης Της ύλης.
με άρωμα των είχαν ρι
K. ,ΦΙέξης ΤΟΙ ΚΟ Ι ΚΙΡΙίΙΧ0ς
στη την μη
των της ρι-
η φτη
Πέντε ΔΕΚΟ
σε μηχανική
υποστήριξη
Που
ΜΕ ΙΙΙ> ΥΙΟ ΤΟ
άλλες ΔΕΚΟ
φτη ζωή
Κυβέρνηση. ΚΙΙΙ ΟΙ
να ε ξΙΙ
ΤΟΙ". ΙΧά
η ΛΑΡκο, η η
ΕΑΒ Σελ23
με τον της ΒρΙΙλής Νίκο
να η Χώρα
oktTOt
Ο Κ. στη v
με τον κ. Μητσοτάκη , Σελ. 3
ΣΕ περ Ι Ο ΙΙοΙών
ρ ατη v η ία Αυλώνας - Αγίων
Του
η από κα-
τα Τίρανα για και
Φονική επίθεση στο Στρασβούργο
Στην περιοχή οπό ιη ιου ΣΙΟ<Ι0βούογαι άψηυον.
αργά ιο βράδυ. ΙΛν ιοικ ΙΙ ΙΙΥΙΙΙ
Σελ. ΙΟ
όΤΙ η αυτή
Ο Την
Αλβανίας. την ανάκληση
Της ΚΟΙ Την άμεση
των περιρΙΙOΙών
τες Σελ. 4
κ ΊΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
Κανένα
αποτέλεσμα
Η κακή ΟΙΜΤάλ_η
ωτη, τι κάνει γ.
αΙΠό ΤΟ ΥΙΙΙΦΤ0βΙΙ-ί0 ΔημΜ1Ιας ΙΙΙ"
. Τα τοι J
αν όχι
ΚΟΙ ΤΟ
Ι ύλΟΥΟ δ ΙάΟ1Ι1μΙΙ Της
έχε Ι πολλού
δεν έχουν δει
ακΙΜβά.
ΣΧΟΛΙΟ Ι τογ
Ελληνικό φλέγμα και βρετανικό δράμα
Η Μεγάλη Βρει ανία Λια .
μπόδειγμα ΙΟΝ
010 η
μηοροίωε οκΑοοή.
"0Ιέ ηέρο όριο. Το
νέο ρίμα
ΤΟ ΟυΙ0ύ ΙΟυ
ιεστημΜυ. ο ΝΙΕ βινι Κάιτρον,
Αντί ιη .
πγέιη.
μία
Τώ00 ΦΙ η ΒΟξ
εμάς
ΜΙΙΧΙΙη-
μού με. οι
ΟΙ μ Ι ΤΟ
έχει
κοι
η μπει
μια
νοντος σιπν και
ρόλο
μέΙΧΙ
μας με
Η ΓΙΟΚ. ΙμΙίζ Ι.Κ
σιε Δεν μας ενΙΙ_Ι-
. Τα
ΚΟΙ ΤΟ
οι
ΙΟΚ η
ηρέηεινο
Το
όμωΚ, ιο
ΔημοκΙΧΙΙίη Θο
ξ0Ι)ΙΙξ
ιη γνώμη ΌΙ
α ξ με
κή .ΤΙ . α
θ0Ι)ΙΙε δεν είμαστε
Ιέ)α το
μα ιη α ηοΙΙΠία
Μολότοφ στην έδρα των ΜΑΤ
πίρω 20
οι οποίοι Χθες εηιιέθι αν
πέντε οι
ΠανεηυιηιιιοώποΑη. ενώ
είχε ΙΜΧ“ΙΚΙΙαιοιηθεί στις 2 Σελ- 6

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο