Εργατική Αλληλεγγύη


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εργατική Αλληλεγγύη για την 13-01-2021

Εργατική Αλληλεγγύη-13012021

Κατεβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εργατική Αλληλεγγύη πατώντας το κουμπί παρακάτω


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Εργατική Αλληλεγγύη

Οπισθόφυλλο Εργατική Αλληλεγγύη-13012021

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

e dpvnn EATA 108161 Oyovos 10210 Aerva 20 Maprn 2021 B1aonAóvoupE oTnV EAAaba Kai ðsevos Kó8s TSTÓpn, Epnuspl6a TNs A VTUKOniTañiatikAS Apiatsp0s andeVUN No 1454, 13 revápn 2021 www.sekonline.gr uun 2 EUpo Protosenaaerimeridon.gr KEEPOA ANTIETAEH Aev Eexváje m õoAopovía TOU Zax{áT AoUKLáv OEA. 12, 13 ETOYE NTONIOYE TPAMIT Kpovia dno m bokopovia rou axaT AoUNUGV AE EEXNAME AE IKAPoYME Kupiakn 17 rEvappn nA. Maproúpn 13pu KATAAIKAZAME MA TEAKIEOYME TO PATRE ww ydreç nat ra Pyetpisç KEEPDANe AGeW TTOU EXOUv ÓTAO TOV ivnpues MovEKnaióEUTIKÓ 14 XUnioñntápro TENAPH ponuaoia 12pso. paTOiOó Tnv úpa TOU XTUTIÓve Yyeia Kai Naiðeía OOITHTE, MABHTEZ, EKTAIARYTIKO AEN BA DEPALOYN 2ER AVTanókpion anó ic HnA oR. 8,9 laveKTtaiÖeUTIKÓ OUMaAntHpiO TVleuTn naveAndoIKÓ EUuBOÚAIo TOU ZEK Oen. 3, 4,5 aEA. 7

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο