Πρωινή Κιλκίς


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Πρωινή Κιλκίς

Πρωινή Κιλκίς-13022019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΜΟΝΑΔΙΚΗ καθημερινή εφημερίδα στο ν. Κιλκίς T O Y K K
Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019 - έτος 200 - αρ. φύλλου 4810 - 0,50 ευρώ
Μπέρδεψαν το ίδιο όφελος με την
σελί&Ι 7
σελί&Ι 7
σελί&ι 5
Καυστική δήλωση του Δη-
μάρχου Παιονίας Χρήστου
Γκουντενούδη για
τους περιφερόμενους σπό
συνδυασμό σε συνδυασμό
Προοδευτική
Συμμαχία στο
Δήμο Παιονίας
O K. Γιάννης Παπαδόπουλος ανακοίνωσε
την ιδρυτική της διακήρυξη
Με νέες ιδέες και αφοσίωση
μπορούμε να βελτιώσουμε
τη ζωή των συμπολιτών μας
O σε συνέντευξή τοι το ιδωλ0γιχό - πολι-
ΤΙΥό του στίγμα πρόσωπο στην πολιτική ΤΟΥ ΙΌΙΙ0ύ
(ΙΠαντά σε εμι)Τήσεις ΥΝΙκ0ύ χαι ειδικού-κιλχισιώτικ0υ-
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Σας προσκαλώ, τη” Κυριακή 17 ΦΕ"υαρίου 2019
12:0010 μεσημέρι
ΙΙΙ .) "APENA ,
Η αας 00 μί Ιδιαίτερο.
Γεώργιος Γιωργαντάς - ΒΟΙΑΕΙΙΤής
Υποψήφιοι με τον Δ. Κυρια-
κίδη ο Πέτρος Καπασακαλιδης
σελίδα 3
Ερώτηση και του ΚΙΝ.βΛ. για τα
προβλήματα στο Νοσοκομείο Κιλκίς
σελίδα Ι Ο
Στο φεστιβάλ των
"Χρυσών Ακαδημιών”
η Ακαδημία
Αλέξανδρος Κιλκίς
σελίδα 9
Η ΠΑΙOΝΙΑ
Σ ΠΡΟΌΔΟΥ
ΡΟΣΚΛΗΣΗ
2019
1,30
για την Παιονία ποι) μας αξίζει
[ΙΡΟΣΚΛΗΣθ-Ι
Σας ηροσκαλώ στην η α
Διακήρυξης
Δημοτικού μας Συνδυασμού
trrV 2 κοι
"ο Κτήμα
ΥΙΟ VO Το ΤΟΙΙ
δΙ.η ομικής
MC Ιδιαίτερη Τιμή
Δημήτρης Κυριακίδης

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο