Αλήθεια της Καρδίτσας


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Αλήθεια της Καρδίτσας

Αλήθεια της Καρδίτσας-13062019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

"Θέλουμε λίγα
από τους
και
από τους λίγους"
ο
ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 4404- ΕΤΟΣ 160
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΜΙΙΤΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ20Ι9
ΤΙΜΗ0,50
Ο Γιώργος
Αμβροσίου
σχολιάζει
ΊΉΛ. 24410 80888
Έρχεται καύσωνας...
Ιδιαίτερα θερμό
το διήμερο
Ζέστη και 38 βαθ-
μούς Κελσίου προ-
βλέπει για το
ερχόμενο διήμερο,
Πέμπτη και Παρα-
σκευή, ο μετεωρο-
λόγος Γιάννης
Καλλιάνος
ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΜΈΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΡΛΒΟΥΛΟΥ ΚΟΝΤΟΥ ΘΩΜΑ
Ι ΙΙΙ ψήφοι καρδιάς, ΙΙΙΙ ψήφοι αγάπης ,
! σσμπάθειαςκαι προσδοκίας για ένα καλύτε
i απόταβάθητηςκαρδΙάςμουπροσωπι-
κάσόλουςεσάς τιμήσατε με τη ψήφο
σας σ τον προεκλογικό αγώνα
! μου μακριά από μεθοδεύσεις στρεβλώσεις
I και ανειλικρινείς παραινέσεις ! Σεβασμό
i στην κρίση Των συμπολιτών μου δεν μ
επέλεξαν να με σταυρώσουν και ένα ηχηρό
< < έχουν γνώση οι φύλακες> > σαυτούς που .
. με < <σταυρώσουν»
! Η ότι Ι.
Ι δεν θα τη χρησιμοποιήσω σας Και κυρίως δεν θα τη χρησι- Ι
i μοποιήσω ποτέ για δικό μου όφελος !
Δηλώνω δημόσια ότι αν ποτέ απ αυτά την διαδρομή μου στο i
δήμο Καρδίτσας προκύψειοικονομικό όφςλοςγιαμένααυτόθα
. αποδοθεί σε άτομα ά κοινωνικές ομάδες που θα το χρειάζονται .
Ι ! ΤελειώνονταςθαθελαναευχαριστήσωτονΔήμαρχόμας κ. ΤΣΙΑ-
Ι ΚΟ ΒΆΣΙ.ΠΕΙΟ για την τιμητική πρόσκληση να είμαι υποψήφιος με Ι
i το συνδυασμότου , τους i
γάμοιικάνονταςτο δικό τους αγώναγιαμένα , όλους εσάς τους
. νιπ-ιοψηφί0Ι]ςγια τη γνωριμία μας !
Και Τέλος Την οικογένεια μου , Και ειδικά τον Παναγιώτη μου , .
Ι ότι τους στέρησα όλο αυτό τοχρονικό διάστημα ! Ι
ΝΕΑ υπηρεσίά διάγντρ η της
& θεραπείάς δέρμα,τ6$Τ,
Μετην υπογραφή των ιατρικής
προσέγγισης και επαήελματικής
. ισχύος προϊόνάών της:
Τρίτη 11/6 από 11:00 έως 20.00
ΕΛΕΥΘΕΡΗ
Απαραίτητη τηλεφωνική κράτηση
τηλ: 24410-75ή66
RI ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο