Μαγνησία


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Μαγνησία

Μαγνησία-13062019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

MEA ΕΠΙ3ΑΡΥΝΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΝ
ΜΑΓΝΗΣΙΑ
ΛΥΜΑΤΩΝ
ΣΕ ΚΡΑΥΣΙΔΩΝΑ
ΙΙΙ
ΚΑΙ
ENTOMH "lOtVlA
ΤΗΝ ρεΣΣΑΛΙΑΕ
ΓΙΙ
ΤΟΙ

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο