Καθημερινή


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή

Καθημερινή-13072019


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Καθημερινή

Οπισθόφυλλο Καθημερινή-13072019

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΧΙΚΩΝ
ΠΟΛΟΣ
ΟΙ ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΣΕΛΙΔΑ24
100
Ετος Αρ. φύλλου 30. i69
Πρωτιά
στην αύξηση
των φόρων
Στις επιχειρήσεις, σύμφωνα
ΙΙΙ ιιι στοιχεία του ΟΟΣΑ
5.8
ξήΦηχε στην Ελλά&Ι Ο
για
περίοδο 2008-
2018, ΣύΙΙΙμονα μετα στοιχεΔα
ΟΟΣΑ , δεν Τη
οτι5
μεταξύ χωρών ιιουεξετάζονται
στη μελέτη. αλλά κοι μια
ω.ΤίΙ)ετη τη
on με της δ
Εκτός Ελλάδας. μόνο ΚΙ
είναι η άρα χαμπλός) κα-
αύξηση o
ΣΗΜΕΡΑ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ
Καταγγελία
νια διαβλητή
διαδικασία έκδοσης
Ως διαβλητή η δια-
διαβαιηρί<.Ν
ΤΟΙ". ΥΙΟ έργο
515 εκατομμυρίων
ευρώ,
ΩΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΠΡΟΕΔΡΟ
Αναγνώρισε
Γκουιήδό η Αθήνα
ιης
Γκουο1δό η
ως νόμιμα πρό
εδρρ
κοίνωοε Εξωτερικών.
Ο Των
ΗΠΑ
Κυριά ΚΟ Σελ. 5
ΗΠΑ θα
βρεθεί εβΜΙΙάδοο
ΟΙ" άντοοη με το .
για καιά
με Ιην
στις Βρυξέλλες. έηΣΙΙ0 οπό
ΝΙΟ
Τα μέτρα
στο Συμβού-
Δε Ι μι έ Ρας. Σελ.
Κομισιόν:
με
δΙ_Νήμει.πανιιμειωηίζει η υηοιΙΙΛ-
ιρια ιην Κομισιόν
ΟΙ)βΦΙΙλα ΙΟ
Siemens:
Τριμελές
υπόθεσης Siemens, "δίκη
βάση ιοιι ηοΝΙ
Κώδικα
, Σελ. S
Διαδίκτυο:
εσωτερικό ιου οηιιιού. μέσω ιου
ουσιήμοι« νοηΙΙΜί νΙΙΚ
βελγική διαοοοή η«"
Σελ. ΙΙ
ΙΒΟ ΒΑΝ ΧΟΒΕ
H «ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ»
ΜΙΑΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
ΠΕΡΣΙΚΟΣ ΚΟΛΙ10Σ
ΚΛΙΜΑΚΩΝΕΤΑΙ Η ΕΝΤΑΣΗ
ΜΕΤΑΞΥ ΙΡΑΝ - ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
ΣΕΛΙΔΑ 9
H ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
Ιδρυτής: Γ. Α. Βλάχος
ΑΘΗΝΑ, 13 ιογ,1Ι0Υ 2019
Ι Ι Ι ΙΙΙ Ι Ι Ι Ι Ι Ι
c 1.00
Από νέα λίστα η επιλογή
ηγεσίας στη Δικαιοσύνη
Επέστρεψε ανυπόγραφα τα Προεδρικά Διατάγματα o Προκόπης Παυλόπουλος
ηγεσία της Δικαιοσύνης θα ορίσει η
π.βέρνηση, μετά τη
η ΦΙ την
ΤΟΙ Και του ΤΟΙ]
Αρείου Πάγου Ο
ματο, καθώς η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ
είχε προχωρήσει της με τ
ενώ η On δύο τέως
ΤΙΙΤ
έληγε στις
μία από τις ΕκλΟϊές
της προηγούμενης Κυριακής, ΕΙ
νηοη της Ν.Δ.. σύμφωνα με ΙΙληρ0ΙΝρΙ.ες,
Φο εκκινήσει τηνόλη διαδικασία την
αρχή να νέα
της Κατά τις ίδιες ιτηγ±ς,
τοι) Μαξίμου ο
νέος
και o εισαγγελέας τ
Πάγου να ηριν
ΤΟ V ΣξΙΤΤέΕΙβρΙ0, ΣΙΚ 4
H Τουρκία παρέλαβε τα πρώτα κομμάτια των S-400
Αψηφώντας ΙΚ η ΙΝΙΙ
τις ΙΜΙ
Ινονο ηαλει κής ΙΙέ“Ι ιου ς- 400οτηνοεωηοιχκή "η Μοίηιεντ. έξι.) οπό Ι" Αγκι_Ιιη, 9
Ο εφιάλτης επιστρέφει στη Νέα Ορλεάνη
οι ιον ιου 2005. ξΙΙΙΝ0ύν στη ΙΙ ου
(ΜμένΣΙOΙ vo ΙΟ ΙΙΙ ΚΙ>Ο
με άμμο Οξ 9
ΣΧΟΛΙOΙ
ΤΑΣ ΜΑΡΙΑΣ Κ ΑΙΣOΥΝΑΚΙΙ
Αποκαθίσταται
η ηλεκτροδότηση
Στη Χαλκιδική
Η της
να έχει
ενώ ο ι
ψΙες ζημιών
ότι
378,500 οτρέμματα με
πολλούς
του Κεντρική
ΚΟ ΕλλάΜ t
έως Κα Ι ΤΟ
μεσημέρι. Σελ. 7
Παράταση
υποβολής
μηχανογραφικών
Επίσκεψη Μητσοτάκη
στο υπουργείο Παιδείας
Χθες
ο Κυριάκος Μητσοτάκης ,
Στις κινήσεις
κυβέρνησης Οα (Ιεριλαμβάνε-ται η κα-
ότι η
στην Ι) Ί0Ιη.ή των
την . Σελ 3
Μείωση
αφίξεων
5% στα νησιά
Από αεροπορικές κρατήσεις
θα οι
αεροπορικών θέοεω . το ιτεριφε
καίρι είναι κατά
κριοη με (Ιέ" 0Ι, με τα οτοιχεΔ
του του ΣξΤΕ.οι κρατήσεις
από
Ολλανδία , ενώ
ξηση καταγράφεται τη Γαλλία και
Ο ΟΙ"Κά Τη 25
ΕΙ Παιδεία αλλιώς
ΟΙ Της ΥΙΟ
Την 0ΙΠΤΙΙΙ Κ"Τξύ
έχει ρ
λαϊκισμός της προηγούμενης lTt
_ Το
μέρ
κατάσταοσις της λογικής στο σύ.
στημο να μην κοστίσει στους μα-
θηΤές ε ί ι ό
τακά κοινότητα έχει ταλαιπωρηθεί
αΙΙό o ttl
ΑΙΠΛ τη
φορά. η ηγευάα τοι) υπουργείου
Π α ΙδείΟς β άζΙ1ΟΙ
εκεί ΤΟ Της.
τη φορά. οι όποιες
Και OlJVOl
V . Χωρίς
Ενας... μετρ TOU οίνου
Ο μετασχηματισμός του ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε...
Νίκη η
της ΜΙ α
Κίνηση
ενώ νέο
ΟΙΙΚά ΙΙΙήμαια
υηοκριαάα., εκείνα
μη οηόΙξ θα
βήΙΙ0: η Ν.Δ.
με
εκηαάδεωοη ιης
Και ι"
ΤΙ
ηωιπώς. ιο
νόηιο όΙΙ
Να δηλαδή. Οιη
ΤΟ li
με ΙΟΝ
επιβρη
μεν (ΙΙΙ
ΙΟΚ b ε
Το ήθεια
Μάνιηοη: Ο ΣΥΡΙΖΑ
ΙΙΙ
lwvOEi_ έ μ6Κ_ Ι Ι C
ΙμΛΙ 0Ι« ΕΙ "
Το η
ιρ ότι ρ ΕΥΡΙ
"ΤΟ κι)00Ιά.
ΟΙρμς Ο
Κυριά"Κ Κυνηγόηου\ος. ανοΙ%θμιοε ην
ιιπ ιο
Ιαν
ιου ιον οι
010 10 ι Δ
ρ vessreadei

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο