Ενημέρωση


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ενημέρωση

Ενημέρωση-13112019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΜΕΡΩΣΗ
ΟΙ ΙΣΧ,Τυι
Μας πήρε και μας σήκωσε!
στην
πο 420 Παγκόσμιο Σ "έδριο CdOFF

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο