Γνώμη της Πάτρας


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Γνώμη της Πάτρας

Γνώμη της Πάτρας-13112019


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Γνώμη της Πάτρας

Οπισθόφυλλο Γνώμη της Πάτρας-13112019

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
O «αιχμηρός»
Κ. Τζαβάρας
Νέα και αιχμηρή παρέμβαση τοι.
βουλειΛή Ηλείας κοι πρώην
γού αυτή τη φορά
με αποδέκτες. δημοτική αρχή
ιου Πύργου αλλά κοι τους συνα-
του βουλευτές Ηλείας TrE
ανιηολίτευοης.
Με ανακοί .η:οσή τοι] με Τίτλο
νι_ιμα Κώστα Τζοβάρα
στικά εύφλεκτους τοπικούς άρ-
XOVtES Και
βουλευτές". o βουλευτής Κά
νει λόγο για «ηαραΓ1λα νΠΤΙΚές κι-
νητοηοιήσεις ηου τελικό εκ του
αποτελέσματος κάθε φορά απο-
δεν άλλο στόχο
από την ηρωοποίηαη του εμπνευ-
στή tOlJS κοι
συμμαχων τοι>".
πιο συγκεκριμένα. στρέφει το
του τη δημοτική αρχή
Πύργου και τους βουλευτές. Κα-
λοματια .“5 (ΣΥΡΙΖΑ) κοι Κατρίνη
(ΚΙΝΑΛ). σημειώνοντας πως το
τμήμα TEC)La Πύργου ηρό-
κειται να λειτουργούσε ούτε την
χρονιά , καθώς η Σύγκλη-
τος τοι) Πανεπιστημίου Πατρών δεν
εξέδωσε την αποιΤOΙύμενη το
νόμο απόφαση. 31 Ιουλίου
2019.
«Μττλόκο»
στις αυξήσεις
των φαρμάκων
Σημαντική εξέλιξη για. ΤΙς τσέπες
ιων πολιτών κοι η απόφαση κυ-
να ακυρώσει τις αυξή-
σεις φάρμακα ι 10ι_ι είχε ono-
η κυβέρνηση
τοι ΣΥΡΙΖΑ_ Μάλιστα. όπως έγινε
Νιοστό μετά τη συνάντηση του
Τάκη με τον υπουργό Υγείας. Βα-
σίλη Klkala. διατά-
ξεις στη Βουλή όχι «na-
τις τιμές. αλλά και επιφέ-
ΡΟΙΥν μείωση έως κοι 77. σε ΚάιΊOΙ0
από τα φάρμακα.
Αυτοπροστασία
Η «ΒΙΚΤώρΙ0“ από Χθες το από-
γευμα βρίσκεται περιοχή
rlMTTOVtas ορχικά το νησιά τοι)
(κυρίως του βόρειου) κοι
ερχόμενη σταδιακό τη δυ-
τική Πελοπόνιησο. Δύσκολη θο
είναι και η οημερινή μέρα, καθώς
καταιγίδες. κοι
χαλαζοπτώσεις. ενώ ισχυροί θα
είναι κοι οι άνεμοι. κοι το
βαρομετρικό χαμηλό δε , να
το σταματήσει κανείς. το μόνο
μπορεί να γίνει για να αποφευχ-
θ0ύν σοβαρά προβλήματα, είναι
η ετοιμότητα των μηχανισμών του
κράτους και της αυτοδιοίκησης
Αδέσποτα
για άμεσες καθώς
ΚΟΙ η λήψη μέτρων αιΙΤ0ηροφύ-
λαξης των πολιτών. Ας
lir_t
και αυτό το κύμα κακοκαιρίας να
χωρίς vo δημιουρτ5-
σει μεγάλες πληγές .
Το περιστατικό συνέβη Νοσοκομείο της Πάτρας και ιο o γιατρός κοι Κώστας Γιαν-
με ov ένας άστεγος αλλοδαπός χρόνια «ζξΙ» σΤ0„. της Πάτρας με σοβαρή
Πάθηση Π Χθες. Πήγε εξέΤ00Π ΤΙΜίμ0 Πυρηνικής Ιατρικής σκεπασμένος μόνο με τι_ καθώς δεν
ιι αναγκαία ρούχα Όμως. μία γιατρός. με τη βοήθεια και άλλων γιατρών στο Τμήμα. ανέλαβε πρωτοβουλία κα του αγόρασε πυτζά-
μες. Κάλτσες. Κλπ. «Τ0 βλέμμα μάπα θο αξέχαστο. o K. προσθέτοντας "δεν ήταν η
πρώτη ΓΙΟΙ) η ώΙΙ γιατρός προσφέρει 0νήμΜρους συνονθρώΜΙΙς μας. μία ης φορές ΚΟ Ι Πάντα 0Πό
το υστέρημά υις. Υπάρχει εληιδα και λέγεται ανθρωπιά Κάποια άλλοι την αποκαλούν Αλληλεγγύη. Το Ιδιο είναι„».
Ολική «αιτελευθέρωση»
Η προαπάθεια της τοπικής αστυνομίας να βοηξή0ξΙ τη ροή
οχημάτων στην Πάτρα. κατά ιο διάστημα που εκτελούνται
εργασίες στην περιμετρική και παραμένει κλειστή. οδήγησε
στην αησγόρει_ιση στάθμευσης στην Οδό Αγίου Ανδρέου
Ωστόσο. παρατηρήσαμε ΓΙΙ,κ; π απαγόρευση ισχύει.
"ΤΙΚά. μόνο μέχρι το ύψος Tr K Οδού Κολοκοτρώνη κοι όχι
μέχρι το τέλος τοι) δρόμου Και αιπό μας κάνει εντύπωση.
δεδομέ .η:1υ ότι Ειδικά στο ύψος της Ζαΐμη , αφενός μΕΙώη, ξ-
ται το πλήτος του οδοστρώματος και υπάρχει στροφή. ενώ
εκείνο το σημείο στρίβ0Ι-πι καθημερινά δε-
κάδες λεωφορείο του υπεραστικού ΚΤΕΛ (ντου κατευθύ-
τον κεντρικό σταθμό της Πάτρας). Η
της Αγίου Ανδρέου δεν θα vo είναι ολική:
Γ M. ΠΟΓΙΑΣ
Υποψήφιος
στην Ένωση
Περιφερειών
Το νέο 25μελές Διοικητικό Συμ-
βούλιρ Της Ένωσης Περιφερειών
θο ψηφί00Ι_ιν οι εκηρόοωη0Ι
13 Περιφερειών της Χώρας. κατά
τη διάρκεια τττ Γενικής
ξεκίνησε Χθες και θα ΟΙ.ΝξΧΙ-
σήμερα κεντρικό ξε .Όδ0-
χείο της Αθήνας. Αδιαφιλονίκητο
φαβορί για τη τοι_Ι πρ:Εδρ:»
ναι ο Περιφερειάρχης Κεντρικής
Μακεδονίας .
που τσν
Περιφερειάρχη
o οποίος δεν θα είναι ΕΚ
νέου υποψήφιος. Ωστόσο. το εν-
διαφέρον για την περιοχή μας Είναι
ότι υποψήφιος για την προεδρία. θα
είναι και ρ Περιφερειάρχης
Δυτικής ξ.υ,άδος. Απόστολος Κα-
Εηίοης υποψήφια ανα-
να (οπό ηλευρά
τοι) ΣΥΡΙΖΑ) και η πρώην Περιφε-
ΑΤΤΙΚής.
Ποιος ελέγχει
τα δέντρα;
Την προηγούμενη φορά ήταν μια
μεγάλη κλάρα στα Χθες
Ολόκληρο δέντρο c1trW ΜΟΙ-
ζώνος. Και Δεν
να ελεγχθούν τα δέντρα που βρί-
σκονται στο κέντρο της πόλης και
επίφοβα; Και μπορεί μεν Χθες
να φυσούσαν ισχυροί άνεμοι. όμως
δεν επρόκειτο κοι για
Προφανώς. το συγκεκριμένο
ΤΡΟ aOEK6TtMo καλά Πόσα άλλη
τέτοια μπορεί να υπάρχουν και να
εγκυμονούν κινδύνους:
Στρώνουμε κόκκινο χαλί στις τιμές!
Εδώ και χρόνια μοιραζόμαστε μαζί σας τον κόσμο του χειροποίητου χαλιού,
εστιάζοντας στην ποιότητα, την αυθεντικότητα.
την σΤΤανΙόΤηΤα Και τη διαχρονική αξία του.
ΒΑΖΑΑ
στα χειροποίητα χαλιά
έως
Κάνετε κι εσείς σήμερα
το όνειρό σας πραγματικότητα!
0
Αση ακοπουλος
Πλ. A 9. Πάτρα, τ.: 2610 621506
www.asimakopoulos.com.gr
4

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο