Τύπος Θεσσαλονίκης


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τύπος Θεσσαλονίκης

Τύπος Θεσσαλονίκης-13112019


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Τύπος Θεσσαλονίκης

Οπισθόφυλλο Τύπος Θεσσαλονίκης-13112019

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

MON
50
ΛΕΠΤΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13-11-2019 ΑΡ. ΦΥΛΛ0Υ 7558 Ι ΕΤOΣ 26 www.typosthes.gr
79 ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ - ΟΚΤΏΒΡΙΟ
Εκατοντάδες Θ€γχοι μαγαζιά
της πόλης για τον αντκπινισπκό
ΠΤΙΙOΤήΙΙΙΙΤΙΙ ΤΟΙ ΤΟ
- την της 4
ΑΠΟΦΑΣΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΟ
Αποζημίωση για θάνατο
εργαζομένου λόγω στρες
τοι klKOTMlKMOV το Των
για την των της ΣΕΛ 15
Ποινή... 280 ετών
διακινητές
που
και... 280EVlll ΤΟ
Θεσσαλονίκης σε
μετανα-
ANTlapuEa
Αποσύρθηκε
ο νόμος περί
βλασφημίας
Την απόσυρση της διάταξης
θείων από τις
πιπι η
στον
ανακοίνωσε ο υπουργός Δικαιο-
Κώστας
Ανήθετοι
δομή
το
δημοτικό τοι
π στη
ΣΕΛ 4
15 ΤΟΝΟΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ «ΜΑϊΜOΥ» ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΙ Απο ΛΑϊΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑ
««Χαστούκ»»
στο παρεμπόριο
ΣΦΙΓΓΕΙ ΤΟ ΛΟΥΡΙ ΣΤΗΝ ΑΝΟΜΙΑ Ο ΖΕΡΒΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
15 Τόνοι το π-
λευτ αίο διάστημα από ΤΙς λαϊκές αγορές και το παραλιακό μέτωπο
της Θεσσαλονίκης με τη διοίκηση τοι δημάρχου Θεσσαλονίκης
Κωνσταντίνου Ζέρβα να βάζει στην ατζέντα το
ζήτημα. Μάλιστα, όπως τονίστηκε στο δημαρχείο σχετικά με
τον καθιερωμένο απολογισμό τοι έργου της Δημοτικής Αστυνομίας
το δίμηνο 2019 και με αφορμή
την καταστροφή προϊόντων παρεμΙΠOΡί0ΙΙ πραγματοποιήθηκε.
Πτο σημείο, οι έλεγχοι καθημερινοί "ιι το Σαββατοκύριακο πι
γίνονται σε συνεργασία με την ΕΛΑΣ πι το Λιμενικό. ΣΕΛ S
ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΨΩΡΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΜΟΝΙΚΗΣ
Τραγικές ελλείψεις -I
σε 100 φάρμακα
στη Θεσσαλονίκη
Ι (Η) φάνμΙΙΚΙΙ
οι πόλη μας. 3

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο