Καθημερινή


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή

Καθημερινή-13122018


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Καθημερινή

Οπισθόφυλλο Καθημερινή-13122018

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΓΙΑ ΠΥΡΗΝΙΚΆ
ΣΤΟ CI.OUD
ΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ
ΣΕΛΙΔΑ ΙΙ
Ετος iOOi Α". φύλλου Ιδρυτής: Γ. Α.
ΜΑϊΚΛ ΚΟΕΝ
ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΦΥΛΑΚΉ
ΣΤΟΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟ TOY ΤΡΑΜΠ
ΣΕΛΙΔ_ΑΙΙ
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
13 ΔΕΚΕΜΒΡΙOΥ 2018
ΣΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ
ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΣ «ΟΔΗΓΟΣ»
ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ
Σ ξΛΙΔΑ2
ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ
ΣΉΜΕΡΑ
ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ
Αγωγές Δημοσίου
για σπίτια
στα Βριλήσσια
14
ΙΛς κτημαΙΟ
γιο
διεκδικήσει Δημόσιο την
OtlW
Από Σεπτέμβριο ξεκίνησε να
αγωγές,
OtlW
O ρύθμιση
θέματος. Σελ. 7
ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΗΝ ΠΓΔΜ
Κατατέθηκαν
οι τροπολογίες
Την αλλαγή εηίΙΙOΧΙ]ΙΙ
49 ιης ΠΓΔΜ
Ιάειρ, Κυβερνηιι«έξ πηγές στην
κάνει
του μακεδονικού
108
τάγματος.. προβλέπει η συμ-
lObRia Πρεσηιλ. 4
Ελεύθεροι
οι αστυνομικοί
ΙΙΠΌηΟ
λογία οι
κατηγορούμενοι αστυνομικοί στην
υπόθεση
Υπό
ιων και
ιρμ
ώ*ηοη στις Ιδιωτι-
Σήμερα
101J ΔΕΣΦΑ, π κο-
ενέκρινε ηοράιαοη
ΙΟυ
20 Σελ. 23
Ομόνοια: Ι ,ιομο
ΓΙΟΙ) το
στην σιΡ,οιεία σιην
43. ΙΙΙ
θύμα
όταν δύο άναξαν ηυρ
και μειύ ιράηηκιη ΙΙΙηή
με
Folli
Ιδιοκτήτης
κής ιπςξμ
οηγμένης Oirect Internatio-
ΙΙΙ
6011i Ollie.
την ΓΙΟ-
λυκαιασιήΙ*Ια..
Σελ. 25
Κόσοβο:
Ι)0βου
ΟΙ)πιμη
οόβου σε ιοκιικό σιροιό. Σελ. ΙΟ
Aegean: ΙΟ%οη.
μείωσε π
on και
969.000 u
ΚΙ .ητματογράφος:
ΤΟ
του Αλιρόνω ε πιθανό-
ψΙΑΙΙ ενώ
μην εριειαι νεες ιαινιες
εβδομάδας. Σελ. 14
Προσλήψεις και πτυχία
στον βωμό των εκλογών
Τετραετές πλάνο διορισμών — Ευνοϊκό σύστημα αναβάθμισης αποφοίτων ΤΕΙ
ΟΤΟ "(ΡΙ η
για 2019, αποτελεί το νέο
όπλο οτιτ
ΙΙαροχών. Δεδομένης της κυβερνητικής
για μία κάθε μία
δΙ<ΙOΙΙό προσλήψεων οι τετραετή βάση.
Την 10
για Ν ΙλΙάδες
λήψεις Το
το (ΙαιΧΆΧΊάοτπκε Χθες. αναμένεται
ηρος ψήφιση ΤΟΙ) ΔΕ-
κεμβρίου.
Την ίδια στιγμή. οι έναν ακόμη ΙΙε-λα
ΤΟ
, ρύθμπα
(ιοιι τη
ΤΕΙ να
, θέσπ ΑΕΙ. Σελ. 6 , 9
Οι Αρχές ήξεραν τον δράστη
. 11.1
Δουν εξαποΝύοει οι ιη ΣεκάΙ, δοήατη ιης
ιοιι οι
Ο ήΙΙΝ και ριη ΙΙζ Σελ. ΙΟ
T ORK
ΣΧΟΛΙΟ Ι ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ
ΕΙ πολιτική στα άκρα
(Λόγω Κύπρου έχουμε
αμυντική βιομηχανία»
Στην Κυη“ , κηθώς άρνηση
ΗΠΑ
ΙΠν
αηέΚΙΙΙ0Ι ιη δική ιηςομιπιικήβιοιιη«ι
από ιη ήρθε
ΙΙΚ ΙOΙΙOΊ-
περί-
ηιωοη ιηι: Κύπωυ:
Η Μέι κέρδισε
τη μάχη,
όχι τον πόλεμο
ΕλΙΙβξ Ψήφο
ιο Κοινοβούλιο
Τη μάχη 010 KOlVO
βΜ λΙ0, καθώς έλαβε
"ης 200 Ι Ι 7
κατά. η εξέλιξη αυτή ωστόσο
Ομίχλης ηΟυ ΙΙΙ-
τη σκηνή
λόγω Με Τ ην
για την της ουμφΙOΙΛας
Bt exit. η θα ΙΙύρ1Ο
αηό την Ευρωπαϊκή
κάποιους τοι) β0Ι),
Αναδρομική
κάλυψη
σε αναθέσεις
[10λΙΙΙΚής
Την Της ΚΟΤά παρέΚΚλΙοη
το υπουργείο
ΤΙΚΛς. ότι ΤΙ
οτο ΙΚό
εξακρλρΙΙΙ)εί να και τις
επισημάνσεις της
Ανεξάρτητης
. Σελ. 7
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
Ενας διαλυμένος
τομέας
ξόδεψε Ο ε ΕξοΠλΙ
Τόπο έρευνα παραγωγή. ΙΙ
Κρατική ΙΙΟλΙ1ΙΙΚή ΙΤΙΙ
ΟΤΟΙ“
ΟΙ"δΙΚΙΙλΙOΤές, ΙΤΟΙ_1 Τη
αρχή το
τομέα.
έχουμε συμμάχους "οι
.τι ΙΙΙΙOΚΤή00Ι_ΙΙΙΙ
ΕΙ M ΙΙΙ
σημασία ιους. ιο εξαγόμενο
σιη
Αλέξης -διά
βί0Ι
ιου
Σ ώβ0ΙΚ
ΚΟΝ ο ,
κόΊΙΙη εθνι-
δεν ανε-
ή Δεξιά.
Καιά οιηέηεην.
(K ΙΙΙ* "ξξΙΝ, Ο
φρεωη πγειών Ω δΙ.ΙΚΙΤOΙλ
να ΌΙ" την
η συζΛιηοη ΚΟΙ-
ΤΜ tOlJ
εις βυθίστηκε η ώρο
2010, έδωσε ιου ΣΥ ΡΙΖΑ ιη
μιο ιαξικήδΙήατοοη ηλέον
ΙΙ0ΙΜ0άς.
Το η Ου Ο
με ιοικ μοι εηέ
ΙΟΙΙ
Με ιον Ιώηο ιο οάσιη-
μα ένα
ΙΟΙΙ
ΝΔ. υιοθέιποε υψηλούς
Ι ης ΙλΙΙ“ρω
εμιμινίοΙηκε απελευθε-
Ταξίδι στην αρχαία Κρήτη
Ενα καταπληκτικό οιο ηορεΑθόν. που
η Αν0&ΙΙόμξ
Κυκλαδικής Τέχνης.
Τρεις Αημποές λησμονημένες πόλΣΙξ ξαναζΙ.η-
μέση
αρκετές από τις
ιη στο φως. 15

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο