Ανατολή


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ανατολή

Ανατολή-14012020


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

14
ΙΑΝΟΥΑΡΙOΥ 2020
1932
18.130
Καθημερινή εφημερίδα τοι) Νομού Λασιθίου Ι www.anatolh.com
ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
ποπΗ ΗΛ. KOZYPH
Κανάλι διευθέτησης των υδάτων
πίσω από το «Sitia B&ch»
Διακόπτεται η
λειτουργία του
Νηπιαγωγείου Αγίου
Γεωργίου λόγω
των ζημιών ποι)
προκλήθηκαν από τις
βροχές
Σπάνιες εμπειρίες
πεζοπορίας
ΟΙ πρώτες δηλώσεις
του νέου Διοικητή
του Νοσοκομείου
Ιεράπετρας κ. M.
Καλλιονάκη
ΊΜΥΛΩΝΑΚΗΣ“
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙ0 - ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙ0
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΗΣ
99€ΙΣΥΣΚ
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ !
Σελίδα 11
Στην αγωνιάική δράση επανήλθαν
οιημάδες της B κατηγ,φρίας ΕΠΣΛ
Να ξανακερδίσουν
την εμπιστοσύνη μας
Στόχος του νέου διοικητή για τα νοσοκομεία Λασιθίου
ΑΤΣΑΛΑΚΙΙΣ
αλλάξει άρδην η
ςι«ονα που εχουν οι πο
δίτες για όλα τα Νοσο-
«ομεια του νομοι.Ι και να
η μεγάλη τοι
ποιι
tOu Λα-
ΟΙθί0ΙΔ
όλα τα του
Παράλληλα χθες δη-
σιεύθηκε στο ΦΕΚ και
ο διορασμός τοι. νέου Αν,
Διοιμητή του Νοσοκομείου
Ιεράπετρας M,
ιά η ρεπορτάζ
στη
Να αλλάξει η
το
γείο η τοποθέτησή του,
παρακολουθεί τις εξελί
ξεις διακριτικά. χωρίς
παρεμβαίνει με δηλώσεις
δημόσιες πρωτοβουΚίες ή
ακόμα κι επισ«έψεις στο
Αγίου
λάου ή αε άλλο
μείο τοι) Ομολογεί
Ι#ΙΙ0ς Πως
Την
σημξΙάΝξΙ Πως .το
Πει να
κό ιο ασθενούς του
Λασιθίου. ac το No
ρο«ομεία του νομού.
Ασφαλώς, ο ίδιος έχει
λόγω Της
κομβικής σηιασίας αυτή
είναι να μπει ένα
φρένο αλλόξΙΙ η πο
ρείο, O ασθενής πρέπει
νιώθει πως μπορεί να νο
να έχει
ροχές και υπηρεσίες. Στο
αλλά
οτο ΤΕΠ
λέει ότι προτεραιό-
τητα είναι να αναμορφω
να ενισχυθούν
όσο γίνεται περισσότερο
τα ΤΕΠ.
-Αυτή είναι μια σωστή
ηολΙΤΙΝή επιλογή Την
ΙΙΙβέρνηφη με τα τμ+Νατα
με έλ-
οι λύσεις να "ιιι
θράηινες "αι
δεις.. σημειώνει ο κ.
δρεαδά ης.
Του α-
υπάρχει τεράστια ουμφό-
ρηση και προβληματισμές
για το ηώς θα εξελίχθεί η
ιατάσταση στη συνολική
λειτουιγία του. -Το αρά
βλσμ α αναισθησιολόγο u
ξύτατο και θα σφοσηαθή
σουμε δάσουμε λύση.
παρά τα προβλήιατα
O N, Ανδρεαδάκης σιρ ο
ετοιμάζει ήδη τις
πεις ενώ στόχο έχει
μόνιμο ξ-
ζ0μαι Τώρα.
Τις
Που
ΠΙύς .η
σφάλιση της ανθρώπινης
η πρώτη μέριμνα
του. γιατί τη θεωρεί βαί
σική και στοιχειώδη. αυτό
και σή
μερα. εξηγώντας πως
τός είναι ο ρόλος των
όλες
αυτό.
Της
τοι
κρα-
διάστημα υηη
ρευίας.. ξΕ αθαρΙζει "ως
χρειάζονται πρακτικέ
H "EXEM. "η
ΙΡ5Π6Κ
ka ία taki

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο