Ενημέρωση


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ενημέρωση

Ενημέρωση-14012020


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΙΙΙ,τοι1Κ0 Ι Ι ι 0Ι1 λ.Ί. .ΙΑ Μ, ..ΧΜΙ1ΣΙΙΣ ΙΙΙυοι ιΣΜOΥ
Ας φτιάξουμε, επιτέλους, τον DMO*
ποιοι τ α
Σαιν Κοζάνη
θερμή υπώ0Ιή
Της K tpkvpaq
στην Αχαράβη
Ν έος
Κεν“ΙΚός
Λιμενάρχης

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο