Ημερήσιος


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ημερήσιος

Ημερήσιος-14012020


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΑΡ.Τ213
ΤΡΙΤΗ "ΙΑΝΟΥΆΡΙΟΥ 2020
η ΜΗ 2E
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ
ΚΡΕΑΤΟΠΑΝΤΟΠΜΕΙΟ
ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΆ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
ΤΟΠΙΚ,4 rmoNTA
Βιβλιοθήκη
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
26710-27752
ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ
ΤηΑ.: 26740-61052
Levante Ferries.com
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ
ΚΥΛΛΗΝΗ ΠΟΡΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΠΑΤΡΑ ΙΘΑΚΗ ΣΑΜΗ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
Σ&ΥΤΤμή0ΕΙς
Περιποιήσεις Κήπων
ΓΤΤάμ:τα
= ΤΟΙΧ0Π0Ιία
6976-7 Ι 1679
ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΝΕΟΔΜΗΤΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Α. ΠΑΝΤΑΖΑΤΟΥ
6936-919834
ΑΡΤOΠOΙίΑ.2ΑΧΑΡOΠΛΑΣΤΙΚΗ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΙΤΑΣ.ΣΚΙΑΣΗΣ
ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ
Τηλ. 26710-23280 / 6946-321ξ07
30 ΚΑΙΡΟΣ-ΜκΡΑ ΦΕΡΙ.ΦΑΡΜμ.«ΕΙΑ 2. Ι, ΧΡΗΜΑΤΙϊΤ+-ΡΙ0 4 H-spoRT 12. MKpEZ Ι

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο