Λακωνικός Τύπος


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Λακωνικός Τύπος

Λακωνικός Τύπος-14012020


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

στις σελίδες 12 & 13
Κεντρο Ακτινοθεραπειας
στην Τρίπολη με την
υπογραφή του ΙΣΝ >
Έρχεται σε ΓΙΝειο και Σπαρτπ
Ιζουν ακαυεκτοι με
το Διεθνές Φεστιβάλ
νίκες Αστέρας Βλαχιώτη και
Ντοκιμαντέρ Πελ]σου > Σπάρτη > οιΚι5
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ιανουαρίου 2020 ΙΈΤ ς 24 Ι Αριθμός 5M5 Ι Τιμή
2731081250
Πρόταση για ένταξη στον κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Το Μανιάτικο Μοιρολόι
χτυπά την «πόρτα» της UNESCO
Ομόφωνα δεκτές από το ΔΣ Αν. Μάνης οι πρωτοβουλίες του Ινστιτούτου Σπάρτης
Στην
τον Επιστημονικό
και Πολιτιστικό Οργανισμό των
Ηνωμένων Εθνών (UNESCO).
to ΜΟΙ-
ρολόι να ενταχθεί στον
Άυλης Πολιτιστικής Κληρονο-
μιάς του Οργανισμού. θα προ-
ΤΟ
Συμβούλιο Ανατολικής
σε συνεργασία με το ΙνσΤΙΤούΤ0
Σπάρτης
Ειδικότερο. ΟΙη ουνεδρίοοή
2019. το
συμβούλιο αποφάσισε ομό-
φωνα Ισσ πορών ψήφισε η δή-
λωσι η σύμβουλος
ΤΙΗή πρόταση της προέδρου τοι
Ινστιτούτου Σπάρτης κ. Ανοστα-
οίας Κανελλοπούλου. που —
στην Ταυ-
τότητα της Μάνης. και την
τουριστική ανάπτυξή της.
της ΔΣ Αν.
Μάνης. η κ_ Ιό-
νιοι. μεταξύ ότι -το Μα-
νιόηκο Μοιρολόι αποτελεί
άμεση Π0λΙΤΙOΤΙ ή OLlV&Eltl της
αυτής κοινωνικής
πρακτικής. όντας ένα μοναδικό
και εκλεπτυσμένο είδος προφο-
ηΟ1_)
λαϊκής τέχνης. Το
Τούτο Σπάρτης. οτο πλαίσια Του
καταστατικού του σκοπού νο
στην κοι
προβολή των ονοπτυξιακών χα-
ρακτηριστι«ών της Σπάρτης και
της Λακωνίας, διαθέτει to ΙξΙΙ-
μΙΚό,
ιστορι«ούς. φιλολόγους και ειδι-
κούς ηολιτιστικής διαχείρισης.
οι 0110101 σε θέση
την Ιδιαίτερη κοι
σημασία μανιάτικου μοιρο-
λογιού..
Πολύωρη ταλαιπωρία για δεκάδες οδηγούς από αποκλεισμό
Ανετράπη νταλίκα
στο Σπάρτη-Λεύκτρο
Στο οδόστρωμα μεγάλη ποσότητα πορτοκαλιών
Κας σημειώθηκε αργά το από-
γευμα της Κυριακής 112/11
OTOV 06ΙΚό Κλάδο
λίγο ηρι ,
αηό τα διόδια Της Πειρίνας.
vos tOll ομή-
ματος που είχε κατεύθυνση
061-
ευκρίνιστες συνθήκες, txoot
ΙΟν έλεγχο. με ουνέηεια 10
φορτηγό να
εκτραπεί της πορείας νο
προσκρούσει στα κιγκλιδώ-
κοι
σΙ“ήπαοελ. 8
Μετά από 15 χρόνια
Σταθμός της
Ολυμπιακής Φλόγας
ενόψει Τόκιο
ο Δ. Σπάρτης
Στις Ι 3 Μαρτίου θα βρίσκεται
Σηάριη η Ολυμπιακή
ενόψει των
Αγώνων 2020 που θο
δΙΤξΙ θ0ύν στο Τόκιο Της 10-
δοίο γεγονός. o Δήμος
Σπάρτης Καλεί τους ενδιαφε-
Ιην
επιθυμία Τους για συμμετοχή
ως λαμπαδηδρόμοι
Ολυμιιακή Λαμπαδηδρομία.
Σημειώνεται όΙΙ η αφή Της
φλόγας
στις Ι 2 Μαρτίου 2020 στην Αρ-
αί0 Ολυμπία και η λομηοδη-
στην
μέρες. μέχρι
Τις Ι 9 Μαρτίου 2020. Η Τελετή
ηαράδοοης στους ικηροσώ.
tnS
θα λάβει
ώρα στις 19 Μαρτίου 2ΏΟ
Στάδιο ΑΚΟ-
η Φλόγα
ταξιδιφει στην Ιαπωνία και
στις 20 Μαρτίου θα αφιχθεί στο
ΤΟΙ.
Μιγιάγκι, Στο διάστημα 20-25
Μαρτίου θα εκτεθεί σΤ0υς
τρεις νομούς που επλήγησαν
από tnv τραγωδία του 201 Ι
ΜΙΥ1άγκι, Ιουάττ κοι Φουκου-
οίμ0. Στη ουνέ.ΙΙ0. διά-
26 Μαρτίου
Ιουλίου. η λαμπαδηδρομία ξε-
τη κοι
θα νομούς
της Ιαπωνίας. Προτού καταλή-
ξξΙ
διο του Τόκιο. όπου θα
η τελετή MV
21. 2020
Δεδομένου του Ιδιαίτερου
ουμβ0λΙ0μ0ύ της Ολυμπιακής
στοι να πραγματοποιείται με
Τιμές αρχηγού κράτους κοι
αποιιλΕΙ πάντα αντικείμενο
ριο και διεθνή ραδιοτηλεο-
ΜΙΑ ά
σελ. 7
Μνήμες ιστορίας
Γιάννη

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο