Νέα Εγνατία


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Νέα Εγνατία

Νέα Εγνατία-14012020


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΚΑΝΤ
ΔΩΡΟ
ΑΓΑΠΗΜΕΝOΥΣ
Ι ΝΙΑΔΗΙ1
ΑΑ ΑΑ ΝΤΙΚΑ-
ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ
-ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ
έα Εγνατία —
ΤΡΙΤΗ
14.01.2020
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Τιμή: € 1,00
ΠΥ ΙΩΑΝΝΙΙ ΚΟΡΑΝΠΙ ΣΙΤΙ
«Η διεθνής πολιτα«ί
δεναρέσκεταστακενά
ΠΑΔΙΠΑΕ
«.ΑΜ τα 4 τμήματα
βά)αμε,
πιςΧιιμε*ις m
ιπιόλαιτα
ΤΗΣΝΔ
ΤΙΚ
τω
ΔΙΙΙΚΠΙΚό ΣιηιβαΏ,ιο
Καβάλας: Σιιμκιντικές αντι-
Στέψα-
1965:
Αιτέκτιτη
Ikl-
Άιπηπτ Παμιπηέ,ο, !
11
και αυπί πι στιγμή η
Ρωσία καλύπτει το κενό
των ΕΠΊΑ σπιν Λιβύη»
ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗΣΥΜΤΗΣΗ;
Μ. Δέμιτας Συϊμιτιυιι έγτνε, αλλά
είμα μύτης ωτε αλήτης
ΙΙ ΦΟοςμχι
αλλά πι
μις...
ΣΤΟΧΩΡΟΑΠOΣΚΕΥΩΝ
κοπή της βικπλάπτας κατά
πουκαμισάς
O ΜΕΓΑΛΥΤΕΡOΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΤΗΝ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΕ 1" ΤΟΥ ΜΗΝΑ
: 77 & τηλ.: 2510 220201
TR ΚΑΟ ΠΑΡΜΠΣΤΗΜΙOΥ ΚΡΑΤΗΣ

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο