Νέα Κρήτη


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Νέα Κρήτη

Νέα Κρήτη-14012020


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Νέα Κρήτη

Οπισθόφυλλο Νέα Κρήτη-14012020

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

Ν ΧΑΔ%ριιτιι
[μχονιοι οιμμικονική σκήνη κοι ΚμήΙΙΙ
Οι νέες αντικειμενικές αξίες ακυρώνουν τη μείωση ΕΝΦΙΑ
Δίνει 200 εκατ.,
παίρνει... 500
Διαμαρμμρίεςτων ιδιοκτητών ακινήτων, που "βλέπουν” ανοδική
επιβάρυνση αντί για ελάφρυνση
Κ0ήτη
Προσφορές
Εν
Στονπρώην”Φάρο” Στις 21 Ιανουαρίου Δύο παιδιά του0ΦΗ
το στρατηγείο
ο διαγωνισμόςγια δίπλασε67χρονοπου
τηςΠολιτικής
το νέο νητηαγωγείο υπέστηεγκεφαλικό
Προστασίας στο νησί στηνΑγίαΑικατερινη επει
protoseIid.efimeridM".gr
[κΠειιπιν νιοιιΟιες υπΟ... i" ιμιος ιπς πιινιιεΠήνοιι πιπν Ιερήπειμιι

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο