Η ώρα των Σπορ


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Η ώρα των Σπορ

Η ώρα των Σπορ-14012020


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Η ώρα των Σπορ

Οπισθόφυλλο Η ώρα των Σπορ-14012020

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΠΙΙήαθέόδώόοίΫίά αντίΑαντ Ρόέ)
ΕπηΙ2ΕΙΤΗ ΕΙΝΑΙ
ΤΙ)ΥΚOΥΒΑΆ0Υ .
σπορ
ΟΙβΙτς βρήκε τον to ιιοχ» χαφ που ήθΜε τόσο πολύ π αενωσπ» σιον 24χρονο όΙξθΙΙή Ποαωνό
ΣΤΗΝΆΕΚΑΡΑ!
στην Αθήνα και υπογράφει σήμερα! Δανεικός με οψΙοναγορής εκπτ. Ευρώ
ΟΙ θέσεις που παάει ο ΠΜωνος μέσος στην μεσαία γραμμή κοι το αγωνιστικά χαρακτηριστική του
θυμίιει έντονα πια...
Απίστευτά αυτά που
έγιναν στην Τούμαα»
ΕΠΟΚΕΣ ΠΑΡΑΓΚΑΣ!
ΠΑΟΚ
ιιοΑύ ιο κοι το κιπιιήΙ0„. ιιι μήνιιιιιι ιου Κιιρέρο ο

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο