Λακωνικός Τύπος


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Λακωνικός Τύπος

Λακωνικός Τύπος-15052019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ψάχνεις είναι εδώ!
0λες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις 12 & 13
Η ενορία Σελλασίας τιμά
"Χορωδιακά 2019»
Οι υποψήφιοι του Π. Δούκα
τους αείμνηστους αδελφούς
από τον Μουσικό
για τον Δήμο Σπάρτης > 8
Γιαννακόπουλους > 7
Όμιλο Σπάρτης > ιο
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
2019 23 Ι Αριθμός Ι Τιμή
Τηλ, 2731 ΜΙ253 1731081250 www.l.konikos.v
Οι ετεροδημότες δίνουν
«απόλυτη νίκη» στον Τατούλη
Μεγαλειώδης προεκλογική συγκέντρωση στην Αθήνα
4
Μια καθαρή "Κη
κοινωνικής Πλειοψηφίας
την πρώτη Κυριακή. “<ι0 μια
αυτοδύναμη Πελοπόννησο .
ζήτησε ο Πέτρος Τατούλης.
συνδυασμού -Νέο Πελοπόν-
vnoos ΥΙΟ
Δευτέρα Ι 3 Μαΐου οτο ξενοδο-
κείο Αθηνα.
Στην
γέμισε ασφυκτικά από Πελο-
(Ιονιή0ιους. οι οποίοι κατέ-
το της
εκδήλωσης OTOV
όροφο. και ιο λόμπι του
νωρίς
Τατούλης ξεκίνησε την ομιλία
ένα μήνυμα
του στην πορεία για ης εκλο-
γές: -Στην Πελοπόννησο δεν
Άυτοί κι
κοι οι Στην Πε-
λοηόπηοο . οι δυο εΟδομόδες
ηχηρή φωνή κοι
ερώνημο: Προχωράμε ενωμέ-
Αντίστροφή μέτρηση
για το «10 Sparta Night Run»
Μια διαδρομή στον χρόνο και την ιστορία της Σπάρτης
αθλητικά κΟι Χώρα ΤOΣάββαΤ0 μνημεία
-διαδρομές. της Ιστορίας, χορί- μμ. με σημείο εκκίνη- πολιτιστικής κληρονομιάς
ζοντας0εόλ0υςμονοδικ.ές0πγ- σης και ιερμοιισμού την Klw πόλης. στα πρότυπο διεθνών
ΙΡΙΚή
ΒΑΣΙΛΗΣ
ή γυρίζουμε
οτο ή
ζουμε στον γύψο την επόμενη
γενιά Των νέων της
Πιστεύουμε στην
έρια ιων διαφόρων διορισμέ.
VlOV ή Ιοηαρ-
συνέχεια στλ. 9
SPARTA
RlJN
18-1*72919
Υποψήφιος Ευρωβουλευτής
ψήφο στον Λάκωνα!
Παράταση έως 15/6
για την υποβολή
δηλώσεων ΟΣΔΕ
Τον
o υπουργός Αγροτικής Ανά-
ητυξης και Τροφίμων. Σταύ-
Αραχωβίτης.
Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης
2019 στο Ολοκληρωμένο Σύ-
οιημα Διαχείρισης Ενισχύ-
(ΟΣΔΕ] κοι να
ανακοινώ0ξΙ την παράταση
tns ηροθεσμίος ψηο8ολής
από τους δικαιούχους αγρό-
O ΕΠΟΙΚΟ-
δομηιική συζήτηση με τη δι-
οίκηση του Οργανισμού
XOVtO θέματα αρμοδιότητας
ΟΠΕΚΕΠΕ
Συγκεκριμένα. to Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και
οι
αγρότες για την ομαλή υηο-
θολή ιων αιτήσεων Ενιαίος
ιο 2019.
Επιτροπή και ηέτυκι την
ράταοη της ορχικής προθε-
σμίας που έληγε την 15 Μαΐου
2019 ΥΙΟ
150 Πι-
νιου 2019.
Ωστόσο δεδομένου τοι
οι
φερόμενοι
να μην
εφησυχάσουν και να σηεώ-
σουν να υποβάλλουν την αί-
Τα τελάρα
και το οικόπεδο
NEA ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο