Πολίτης


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Πολίτης

Πολίτης-15052019


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Πολίτης

Οπισθόφυλλο Πολίτης-15052019

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

EUROVlMON
Replay και το Σάββατο
ΠΟΛΙΤΗΣ
I σοι ΙΙ.
ΜΑΙOΥ 2119
Επιστράτευσαν και τα διαδικτυακά trolls οι απολυασφαλιστικοί
Πόλεμος χαρακωμάτων
ΣτεΔ11 στην
για ανατροπή του ΓεΣΥ
παλιά Λευκωσία
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΜΕΛΕΙΑ
Αντί
11ΙΙ_ΙΠφΙήρμΙ1ΚΙ1
ΑΚΕΛ κι-ιΙή
hTVlKlliv
ΚΟΚΚΙΝΗ ΛΙΜΝΗ
στη
"Ναυμαχια".. κατ ιδίαν
ΓΙΣΥ
Τη.
ΙΕώΙο μο
Τρίμηνη
παράταση
στη λειτουργία
φαρμακείων .
κάΙΙOΙ(Ι κλείνουν,
άλλα ΙΙένσ,.ιν
Μεγαλώνει
n λίστα Των
παιδιάτρων
ποι] επιλέγουν
να ενταΗ)ούν
γενικό
σύστημα υγείας
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ MONEYVAl ΓΙΑ
Ξεσκονίζουν και εταιρείες
AML
Anti-money
ΙΙΙ
ΤΑ ΜΙΑΣ ΜΚΗΣ Toy ΠΟΛΙΤΙΣΜOΥ
Χρόνια πολλά, Θέατρο Ριάλτο
KiK11S
ΟΙ
το βασικό
τοι] ΡΙάλΙ0
Παντοπωλεια της κρίσης
ΣΑΤΥΡOΣ
Τον ιμοτογράιρισε
μια 6χρονη
54 μ
ΑΟΙ
Δ.
Εκπροσωπού με
τον λαό

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο