Τύπος Θεσσαλονίκης


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τύπος Θεσσαλονίκης

Τύπος Θεσσαλονίκης-15052019


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Τύπος Θεσσαλονίκης

Οπισθόφυλλο Τύπος Θεσσαλονίκης-15052019

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΜΟΝΟ
50
ΛΕΠΤ
τυπος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 15-5-2019 Ι ΑΡ. 7410 Ι ΕΤOΣ 26 www.typosthes.gr
«οι γ.Ν0άκες μπορούμε
H δήμαρχος την παρά-
ταξη «Θεσσαλ.ονίκη Μαζί>), Κατερί-
να Νοτοπούλου, μιλά στον «Τ.Θ.»
για τη Θεσσαλονίκη μπορεί να
κα θα το πετύχουμεΙ»
προχωρήσει, τις γυναίκες στην πολι-
ΤΙΚή και 18 ανθυποψηφίους
της. 3
ΑΠΟ ΤΟ ΚΜΟΧΩΡΙ
Ξεκινούν
ψεκασμοί
για τα κουνούπια
Στη πι"
μπει η Κεντρική Μακεδο-
την
ΠΟΟ V" ΙΙΠΙΙλή
ΛΟΓΩ ΦΠΑ
Μείωση
ημών στα
σουπερμάρκετ
ΣΠΕΙΡΑ ΠΗ ΘΕξ/ΝΙΚΗ
Έκλεβαν σπίπα
ΔΕΗ
Τ ης
σε ηλ.ΙΚΙΙOΙΙέ
vcov,
το Τμήμα
Της
«ΒΑΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» ΟΙ ΚΑΘΑΡΕΣ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ
Πρωτιά ΧαλκδιΜς
σε Γαλάζιες »μάς
ΔΕΎΤΕΡΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ 515 ΑΚΤΕΣ
ΕΚΘΕΣΗ ΓΣΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Οι 85 σημεάες στη Χαλκιδική
κω οι 14 στη Θεσσαλονίκη
Πρώτη σε "Γαλάζιες Σημαίες" αναδείχθηκε
φέτος n ενώ η βρίσκεται στη δεύτερη
θέση παγκοσμίως (μετά την Ισπανία) ανάμεσα σε 47
με συνολικά 515 βραβευμένες ακτές. Αξίζει να σημει-
ωθεί ότι φέτος, στο σύνολο των 47 χωρών συμμετέ-
Πρόγραμμα, η κατείχε το 12% των συ-
νολΙΚών βραβεύσεων. Όμως και στη Θεσσαλονίκη σημει-
αύξηση σημαιών Και άρα Των
Των για... το
καλοκαίρι! 12
Μισό εκατομμύριο μισθοί
είναι κάτω από 500 ευρώ
Μισθοί Κάτω από 500 ΥΙΙΙ 571 χιλιάδες άτομα, 251 χιλιάδες άτομα αμείβονταν με μισθό
Κάτω των 250 ευρώ, σύμφωνα με της ΓΣΣΕ. ΣΕΛ 12
O 26 ΧΡΟΝΙΑΣΤΑ

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο