Πρώτη


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Πρώτη

Πρώτη-15062019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΣΙΙρώιη
SPORTS
Πρεμιέρα σήμερα
ΜληΤών στο Βιλαέτηα
ΆββΑΤ0 Ιβ ΙΟΎΝΙΟΥ V ξτος ερλΎ
ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ
σε βάρος της Ηλείας
Μόλις ένα από τα πόπε αρδευτικά δίκτυα εντάΗηκε για υπογειοποίηση,
σύμφωνα με την ανακοίνωση του Βουλευτή Ηλείας Κουτσούκου
ο
.ο
ΤΟ ΠΑΤΡΑ-ΠΥΡΓΟΣΣΕ... ΝΕ
Έκπτωτος ο Τ
στον «αέρα»τ
ΠΕΡΙΠΕΤΕΙα
ότης,
έργο
BE ΗΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣ
Υπ ΕΠΙΚΡΑΤΒΑΣ
ΚΑΙ OlKONONlmN
«Na
Κα ΟΙ εηΙΧξΙ"σεις
στις 20
Το
Υπ. ΕσωΤερΙΚών
δεν
ΜΕ ΑΠΟΦΑΣ-<
τα
TOV Διοικητή
Του ΓΙΝ
ΕυχαρισΤήρΙ0
« η ΔΕ
OPENlNG
ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΙΟΥΝΙOΥ
ΜΜΙΙύ 1 και Κοραή γωνία Πύργος
ΣΙΙρώιη
SPORTS
Πρεμιέρα σήμερα
ΜληΤών στο Βιλαέτηα
ΆββΑΤ0 Ιβ ΙΟΎΝΙΟΥ V ξτος ερλΎ
ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ
σε βάρος της Ηλείας
Μόλις ένα από τα πόπε αρδευτικά δίκτυα εντάΗηκε για υπογειοποίηση,
σύμφωνα με την ανακοίνωση του Βουλευτή Ηλείας Κουτσούκου
ο
.ο
ΤΟ ΠΑΤΡΑ-ΠΥΡΓΟΣΣΕ... ΝΕ
Έκπτωτος ο Τ
στον «αέρα»τ
ΠΕΡΙΠΕΤΕΙα
ότης,
έργο
BE ΗΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣ
Υπ ΕΠΙΚΡΑΤΒΑΣ
ΚΑΙ OlKONONlmN
«Na
Κα ΟΙ εηΙΧξΙ"σεις
στις 20
Το
Υπ. ΕσωΤερΙΚών
δεν
ΜΕ ΑΠΟΦΑΣ-<
τα
TOV Διοικητή
Του ΓΙΝ
ΕυχαρισΤήρΙ0
« η ΔΕ
OPENlNG
ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΙΟΥΝΙOΥ
ΜΜΙΙύ 1 και Κοραή γωνία Πύργος

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο