Ελεύθερος Τύπος


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος

Ελεύθερος Τύπος-15112019


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος

Οπισθόφυλλο Ελεύθερος Τύπος-15112019

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα


ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
ΓΙροβλέψεις—
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΆ EUR0 2020
ΟΙ ΕθΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
ΜΑΣ ΣΤΕΙΙΝΟΥΝ ΤΑΜΕΙΟ
48
ΒΡΑΖΙΛΙΑ ΦΑΒΟΡΙ ΤΟ ΡΙΣΚΟ
ΤΙΚ τιοτο.
1 5 Νοεμβρίου 2019 Αριθμός 2910 - τιμή .
Ο ΝΕΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Τιμές βορείων
προαστίων
ΣΕΛΙΔΕΣ 16, 20-21
στο Ι<έντρο της Αθήνας
ΑΥ ΞΙΙΣΕΙΣ και 47%
ΙΙέσΙΙ σε δύο Χρόνια.
ΛνΙΙλΙΠΙΚ0ί ΥΙίνΙΙΚΙ ς ΥΙΙΙ
58 περιοχές της Αττικής
ΟΛΙ ΖΣ ΟΙ
Στέλνουν e-mail σε
1,3 εκατ. Ιδιοκτήτες για
το Κτηματολόγιο
ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΧΩΡΙΣ «ΑΣΦΥΞΙΑ» ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΕΙ
ΤΟ ΣΗΜΑ
2 000
«Τρέχουν»
τα έργα
ανάπλασης
σε Λυκαβηττό
και Ομόνοια
18
Τα μακεδ νικά
προϊόντα.
είναι... GReat!
ΤΙ ΣΤΗ
THE GREA,-
6-8
πτγχιο ME ΑΡΙΣΤΑ ΠΗΡΕ Ο ΤΥΦΛΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ πογ ΕΙΧΕ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΘ!
» 209
ΤΙ ΕΙΠΕ Ο
ΣΤΗΝ 80ΡΗ ΚΑΤΑθΕΙΗ ΤΟΥ
O ΤΖΙΡΟΣ
ΤΙ--ΙΣ NOVARTIS
ΕΚΤΟΞΕΥΤΙ-ΙΚΕ ΣΤΑ
ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ
ιο-ΙΙ
1.153.713 πολίτες
χρωστούν στην εφορία
λιγότερα από 50 ευρώ!
ΠΟΙΟΙ ΣΥΝΤΑΙΙOΥΙOΙ M ΠΡΈΠΕΙ
ΝΑ NEA ΑΙΤΗίΗ
ΞΕΜΠΛΟΚΑΡΕΙ
Η ΕΚΔΟΣΗ
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ
ΜΕ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΣΕΛΙΔΑ 19

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο