Ενημέρωση


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ενημέρωση

Ενημέρωση-15112019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ML., ΔΙΙΧΙΛ1 ΧOΥΣ ΧΙ:0ΣΥΣΤΧΙ0 ΙΙ ΚΙΦΚΥΡΑ
Δύναμη ΤΝρός για τα απορρίμματα!
Παν κ« στον

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο