Πελοπόννησος


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Πελοπόννησος

Πελοπόννησος-15112019


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Πελοπόννησος

Οπισθόφυλλο Πελοπόννησος-15112019

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1886
Πόση δαπάνη δικαιολογεί
η ζωή του καρκινοπαθούς;
Η καινοτόμα θεραπεία δίνα την Εξατομικευμένη απάντη-
ση στον καρκίνο. κόστος δικαιούται μια ανθ“όΙΙΙ
νη ζωή; Ενα ερώτημα θα σήμερα μια
επιστημονική στην Πάτρα. ο ιηυ“0ΙΡ-
Κλέβει, συλλαμβάνεται,
βγαίνει και ξανακλέβει
ΑρπαξΕ τρία χιλιάρικο μια κυρία. καφετέρια . Μέ-
χρι την παραδώσει τη λεία
βωνιαστικό.. Είχε συλληφθώ πάλι MV Τρίτη. Α».ά
ε.λτύθτρη. Διν ΙΙΡβλέΙΙααι κράτηση.
ηπίας .
ΝΑΥΑΓΙΟ... ΣΤΟ
ΒΟΥΝΟ: «ΠΟΥ
ΜΑΣ ΦΕΡΑΤΕ;»
Ούτε λΙΙΠό δέχθηκαν
οι ΙΙρό
οφιη ις οιο μο*Ι0Ιήρι ιων
Η προχιιρό
> 2 & ΑΡΘΡΟ
ΤΡΙΤΗ
ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
ΓΙΑ ΤΣΙΓΑΡΟ
Για οι 24ωρη β"
άρχης X. Μιιονάν«κ.
Π. ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ:
ΤΙ ΕΙΔΑ
ΣΤΗ ΣΑΓΚΑΗ
Εντυπώσεις από ιο ταξίδι
ιου σιην ΚΑ".
ΙΟυ
«AV/ μας ξηλώσετε
πάω στα δικαστήρια»
ΠΙΕΖΕΙ ME ΕΞΩΔΙΚΟ
Ο ΕΜΦΙΕΤΙΟΓΛΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΕΙ ΜΕ
ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΑΤΡΩΝ-
ΠΥΡΓΟΥ
ΤΟ ΕΡΓΟ
ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ
ΝΑ ΕΜΠΛΑΚΕΙ
ΣΕ ΣΧΟΙΝΟΤΕΝΕΙΣ
ΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
... και το βραβείο πάει στην «Πελοπόννησο»
Μ"ήλη Ωμή για to ΑθλΙΙΙΙκό Τμήμα της Π βραβεύτηκε χθες από ΠΣΑΤ. Την απονομή έκανε o
y« Αθληιιομού. Λαπέρης Αφορμή για τη βράβευση ιο ένθετο που Ιξάδωοι ιο αθλητικό μας ιμή
μα για Σιη από αριστερά. με ιον Π. Αντωνόπουλος.
προγιάννης, Κώστας Λαμπρόπουλος. Το Είχαμε δουλειά
ην ιργολαβία ιης
σύμπραξης Μηχανικής-
η ΙΙρώΙη ΙΙρ-00φύ
για αποζημιώοτις. Η
μι νέις πιριηέτκιις. Ινώ
Και η
Ανοίγοντας
φακέλους
φρονημάτων
νιολήκης έρχεται στην
Μας μίλησε γι αυτό.
ΓΡΑΦΟΥΝ
ΚΑΡΑΚΙΠOΣ
«Κάνει λάθος το Δημόσιο
στην Ηρώων»
Ράποκάλυψη η Κιημαιική βάζα Χέρι παραλιακές
Ιδιοκτησίες. στην περιοχή ιου Πελεκάνου.
ianomi
ΠΡΟΣΦΟΡΑΙ
5€
t>htl
νούμενα σχέδια
«μέιντ ιν Πάτρας»
Παιδιά του δημοτικού σχεδίασαν σκίτσα για φιλμ.
ΙΙ0 πέλ0 >

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο