Ροδιακή


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ροδιακή

Ροδιακή-15112019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΡΟΔΙ K
Διαφημιστείτε στη «ΡΟΔΙΑΚΗ» και το «rodiaki.gr»
για την BLACK FRIDAY!!
με τιμές BLACK FRIDAY!!
22410 75230 (εσωτ.3) IMlazarakisl@rodiaki.gr
H ΡΟΔΙΑΚΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΡΦΥΛΛΟΥ:22.346 LO
Εντοπίστηκε από τις
υπηρεσίες ειδικών
ερευνών της ΑΑΔΕ
σε τρία νησιά της
Δωδεκανήσου
ΣΕΛ. 3
ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
σε είκοσι επιχειρήσεις
00
WINTER OPENING
2019-2020
Car 5 Τ
CEORGE MANOLAS
& LEX
Ο ΡΕΝ 2! : ΟΟ Ι
Ξεσπάθωσε
o μητροπολίτης
της Ρόδου
"Τα προσωπικά
συμφέροντο Κάποιων δεν
μπορούν να είναι εις
βάρος TrT θρησκευτικής
ζωής της Ίόλης-.
. ΣΕΛ. 5
ι καλύτερες προτάσει
για τη διασκέδασή σα
στη ΡΟΔΙΑΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ15 NOEMBPIOW
CM Κ

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο