Ηχώ


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ηχώ

Ηχώ-16022020


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Ηχώ

Οπισθόφυλλο Ηχώ-16022020

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΣΑΒΒΑΤΟ
15
ΕΤΟΣ: 490
AP. ΦΥΛΛΟΥ: 14067
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΧΡΟΝΙΑ
ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ: 1781
ΙΙΙ Ι Ι ΙΙΙ Ι Ι Ι Ι ΙΙ Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι ΙΙ II
9 772529 029169
1,5€
Τ: 210 3817 700 .210 3817 716-210 3817 737 F: 210 3817 331 E: iho@otenetgr W:
Συνεχίζονται οι εκπΤώσεις
στα καταστήματα
το Σάββατο
29 O
στα
Κα να ης
κόσμο
με Της
(lNEMY
τη της
ηΕρ-Ιόδα_Ι.
2018 μόλις
μειωμένο ο
της
Πρόεδρος
Φρουρών: 40.000 κόσμου
στο κέντρο της Αθήνας
δεν έχει καταγραφεί!
κέντρο
της
Otn το
o το
σημείο
με tnv ΤΟ
OT S Ο K.
Ντούμας.
της οποίος
ποι_ι να
όχι
αυτό το
Σταϊκούρας
ήΙ“ΤΙις
την τι" μη ξ.ξνχη
ΚΙΜ OtdXl)
πιτ (R "Ιθεστώς βώμιμης αΙάχτνΣιις και
η ίοχιηη της κοιππικής αιπ.χής, ΦΙ γκεκρι
μένει: πικοτοβονλί« το
Αγροτικές επενδύσεις
Η Τράπεζα ΕπενδΙ*ιεων (ΕΤΕ")
Τη V Ί βΧΊΆι ζΙΙ ΚΙΙΙ Την
TlljV "το* ιι Τομέα
ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟϊΔΗΣ:
ΔΕΚΟ
Η ΔΕΚΟ με χΝΙΙ δω.
ΡΙ τα χικ
"ΙΙ ΛΑ PKO,
λουκέτο
Μέχρι τέλος Μαρτίου
θα έχουν καθαρίσει τα Εξάρχεια
το Τέλος Μαρτίου τι
ΙΙΙ θΙΙ ΚΙ θα
Ι>ίοει, δήλωσε ο
τοι
Χρυσοχοϊδης ot 0ΙΛ έντευξη που
έδωσε χτες το βράδυ στην εκτομπή
“ t" ΠΙΙΙξλ0
μα. στην τηλεόραση του Skai. κατά
οποία ΠΙ γ ΙΙΙ TOVS
που παρανομούν, τον
Την TOU TOV
του Γιώργο Βασι-
ΟΤΟ
το 2010, για το μεταιτιστει.τικό, αλλά
ΚΙΙΙ tOV με
την κνβέρν1Ι0ΙΙ του Κυριάκου Μητσο-
θέΙΙΙΙ .
O K. Χριηοχοίδπς δήλωσε
TTlV Κή
Ιδεολογία του και όπως είπε ήταν
ιστορικό K Τότε "Ον
ΙΙλ
Πλέον αυτό οριστ από
Την πλΙΤΙΚή Klll
(ΠΙ Την ΚΙΙΙ
στην κανονικότητα , κατά την οποία
φάλα ο που την Ελλάδα, μια
εποχή οι με
ΤΟ” ΚΟΙ tOV ΠΟΙ
διατάραξαν την Σε αυτή
Την
Ο Πολίτη
τον ΚΙΡΙάκο
TOV ΣΥ
" σε ό,τι αφορά την κριτική πον
ΤΟΙ. "Το τη ς
κιοτικών από Ι0ξικομανείς κοινή
θέα στην Αθήνα. ότι δίνει την εντύ-
ΚΟΙ tlW ΠΙ)λΙ
τική της κυβέρνησης στο θέμα αυτό,
ΟΤΙ
εποπτεΜμξ“. ης χρήσης.
ταυτόχρονα έχει καθαρίσει τις
της
Δ ήλΙικιε ότι αν γ ΙΦΙζε ο χρόνος
θα το
ΤΟΙ
κτιθώς α ιο&ίνεΙΙΙΙ έχει την
την εμπειρία την δΙΔΤΙΙότιττα
ιιπτ"τι)
λές, με μεγαλύτερη
από "τι το
"ΥΙΙΙΤί (Stl
πτήΗΙ στην .
ΙΊΙΙ
μούν ο K. Χρυσοχοΐδης ανέτρερε ότι
"διάλεξαν λάθος Χώρα και τόπο για
ιΤΙ
θ<Ι τι * “ ΚΙΙΙ
τότε "δεν ποτέ αφεθούν
Με αφορμή τη χτευινή συμπλοκή
με οτο
της Αθήνας, o υπουργός ΙΙνέιρερε
ότι οι είναι και θα
"δέομειση του και της κυβέρνησης ,
κατοίκοις της Αθήνας και της
ΤΟ ΤΟΙ
είδονς εκλείψει τη χώρα
ξΠ i Τη V
ματικότιττα στη δυτική Αττική έπη."
οι Και οι ασΤν
ιομική παρουσία και επιχειρήσεις
από τις οποίες το κράτος
22 ΤΟ
χρόνο, κτιθώς και Ιιι TO tlKOlk πα-
ΙΧήοντες, ΠΕΗΗΙθέτ0ντας γίνεται
ΤΙ." Ι)μΙά
διον που δραστηριοποιούνται στην
[ΊΙΙ την του
είπε ότι "π πρέπει "ι αλ
Εξ Ι ΚΟΙ κι. ι
Πολύ ούνιομα θα υπάρξ0Ι“. απα-
ΙΙα τα ΕΧάρχεια ανέφερε ότι κ<ιι
η ΙΙOΤΙΠΤ4ΙίΙΙ
αυτό δεν υπάρχουν καψίμα τα από τοις
Τάο πιο"
της Αθήνας.
Τα ΠΡΟ
βλήματα δύο: Η αιυμία με τις
καταλήψεις η
ΚΙ,ΡίΙΔς ΤΟ
%ΤΙφκωτικών, κλοπές κ,λ.π.
τι. MAT Kll
θ ώς μπήκε σε εφαρμφ ή σχέδιο
οι η ΥξΙΤ0"Ιά
αποδοθεί κατοίκους της και
"τοι δήμο".

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο