Η Πράσινη


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Η Πράσινη

Η Πράσινη-16112019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΥΠΕΡΟΧΗ!
Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΤκοΣ ANHKEl Στο ΛΑ ο το y
η ΠΡΔΣΙΝΗ
E. "ETlKH Απο
ElHlKH ΕΠΙΚΡΑΤΉΣΕ ΠΙΣ ΑΡΜΕΝΙΑΙ
ΤΟΥ λΗΗΚΙOΥ t"
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
«ΠΑΝΑθΗΝΑϊΚΟΣ
ΠΕΤΣΕΤΑ
ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΕΝ ΠΑΝΕ ΜΑΖΙ»
ΚΑΙ ΠΑΝΑΟΗΝΑϊΚΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΣΣΕΥΕΙ ΚΑΝΕΙΣ
ΚΑΙ ΦΙΑΟ,ΑΡΓΥΡΝΠΕΑΟΥΜκκΝΑλΠΟΥΝΕ
ΤΗ Σ“ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΑΣ.
ΤΟΧΡΟΚΙΚΟ ΑποτπιΑΣ
ΡΟΚΑ Ο ΕΚΛΕΚΤΟΣ
5ΧΡOΝ0
ΙΙ4Μτ
hAPK4KA.E
ΗΙΑΓΡΜΙΑΟΗΑΔΑΚΑΙΚΟΣΗΟΣΠΗΗΕΑ
ΑΠΙΗΑΜΕΤOΚΙΩΝΙΚOΚΙΚΑΙΑΣ.
ΜΕΤΟΝΕθΝΙΚΟ(6μμ)

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο