Ηχώ


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ηχώ

Ηχώ-16112019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

16
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ2Ο19
ΕΤΟΣ:490
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΧΡΟΝΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ: 1781
1,5€
ΑΡ. 14006
Τ: 210 700
ΟΑ ΣΑ : Τον Οκτώβριο
«κόπηκαν» 6.911
πρόστιμα από ελεγκτές
η-,Αή ης
όν. O ΑΠΕ.
ΟΣΥ ΣΤΑΣΥ. Ο
ΟΣΥ.
Ρίχνει τις τιμές η ΦΑΓΕ για
v« αντέξει τον ανταγωνισμό
H μ«θη
αξία
ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
- 210 3817 716 - 2103817 737 F: 210 3817 331 E: iho@otenet.gr W: wwwjh(klimoprasion.gr
Λυκαβηττός
Εμφιετζόγλον
Ι Και Ι .ζήΙΙΙα ΊΙΙ to
ΚΙΚίλιας
τιι . ι"
ης
ΦΥΛΛΟ ΚΑΙ ΦΤΕΡΟ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Τα νοσοκομεία
«στεγνά» από ρευστό
των
Ήδη ,
Τάξη
Υγείας
Yyt
Και
οι
οι
Ι.ΑΙΚά
ΙΙΠ0
οι
0 ΙΙ0ύς
Tt>V
ΚΟΙ

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο