Λακωνικός Τύπος


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Λακωνικός Τύπος

Λακωνικός Τύπος-16112019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

Ό,τι ψάχνεις είναι εδώ!
0λες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Έξι συλλήψεις σε μία ημέρα Το Λιμένι «ΤΙξΙδεύει»
στη Σπάρτη 7
στον κόσμο >
Τα «φώτα»
στο λακωνικό ντέρμπι
Σπάρτη-Πανγυθεατικός > 15
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Π Ι Ι τιμή φύλλου 0.50
Τηλ 2721081253 2731081250
Κυρώθηκε η σύμβαση δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος
"Ναι” και από-τπ Βουλή
για το,νέο Νοσοκομείο
Ανοίγει διάπλατα o δρόμος για το μεγάλο έργο
Με Νόμο από Τη Βουλή των
κυρώθηκε την Πέμπτη 1 Ι.
2019. π
non Της ΟΙ.)μΙ3οοης δωρεάς με-
ΤΟξύ ΌΙ
[ΙΣΝ) Και τοι)
ποι.ι
εντόοσ0νΤOΙ στο πλαίσιο της
Πρωτοθουλίας γιο την Υγεία του
ΙΣΝ. της
Είναι η 0110Ιύηωση tlov
Η κύρωση Της τροποποίησης
της σύμβασης δωρεάς ήταν to
ΥΙΟ τη
δημιουργία 101. νέοι.) Γενικού
Σπάρτης ΙΣΝ.
ο πρόεδρος 104.)
Ιδρύματος ΣΙ Νιάρχος. Ανδρέας
Η εν λόγι.υ εξέλιξη εντάσσει
στην Πρωτοθουλίο για την Υγεία
τη ΤΟΙ νέου VOOOKO-
Σπάρτης κι ανοίγει ουσια-
ΥΙΟ το μείζονος
Η Σπάρτη εορτάζει τον πολιούχο της
Εκδηλώσεις από 17/1 1 για τον 0σιο Νίκωνα «TOV Μετανοείτε»
Σύμφωνα μι ιο πρόγραμμα
Μονεμβασίας και Σπάρτης. οι
αεχή Κυριακή Ι7/1Ι φιλι-
κούς αγώνες ποδοσφαίρου
των κοι
τον εαπερινό ενθρονίσεως της
ιεράς εικόνας του Οσίου Νάκω-
φερώνυμο ναό της
Σπάρτης και ολοκληρώνονται
την Ιη Δεκεμβρίου με
αναπαύσεως των ψυχών Των
κτητόρων και ευεργετών του
.μΙΙΙΙ%
Ιερού Ναού Οσίου Νίκωνος.
Η Των εκδηλώ-
σεων θα λάβει Χώρα την κυ-
ημέρα
Τρίτη 26) I I με την
όρθρου. πολυαρχιερατική θεία
κοι την
μένη λιτάντυοπ της ιερής ακό-
νος του Αγίου στους
Της. Το απόγευμα Της ίδιας
κοι
συνέχεια 8
Δ. Βέρδος:
«Επιβαρυμένος ήδη
o Δ. Ευρώτα από
τους μετανάστες»
Ξεκάθαρη ο
δήμαρχος K. Δήμος
δεχόμενο εγκατάστοσης με-
τοναστών.ηροοφύγων οι
δήμου
Συγκεκριμ€να, σε δήλωσή
του επιοημαίνει
αφορμή το θέμα.
Της έστω και προσωρινής
:atb01aons
ήθελα να
ηικά. ΚΟΙηγΟρημΟ-
Ίκά οντίθετος οιην
εγκατάστασή τους όρια
τοι Δήμου
ο κ. Βέρδος κοι προσθέτει,
ήδη ζήτημα
διαμένουν
Δήμο μας. οι οποίοι ΟΙ
3.000
Ως η
περισσότερο βασικές
Δήμου
Ιδίως τα ιατρεία.
τους βρεφονηπιακούς σιαξ-
τα ΚΟΙ ΤΙς κοι-
υπηρεσίες
κληθούν να αντιμετωπίσουν
ΠΟυ ΠΡΟ-
Κύψουν.
Πέρα tr v επιβάρυνση
των κοινωνικών δομών. Τί-
της κοινωνικής
λόγω διαφορετικών φυλετι-
ΤΙΚά ήθη. έθιμα. θρησκεία.
και αντιλήψεις]".
0d.7
17 Νοέμβρη 1973

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο