Πατρις Ηλείας


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Πατρις Ηλείας

Πατρις Ηλείας-16112019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΤΟ ΤΟΥ ΤΑΚΗ
«ΕΝΩΠΙΟΣ
«μονομαχία;»
Οδό
ΕΝΩΠΙΩ.„»
»10-11
H B ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΙΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΙΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΙΙ ΕΚΔΟΣΙΙ
Ιό 2019
ΑΜΑΛΙΑΔΑ
Δεν κλείνει η
αλλά...
Δείτε 22.00 μ.μ. o.p.T, TV
ΠΙ Της
στην εφημεριδο
-ΠΑΤΡΙΣ„κοι την 0.Ρ.Τ. TV
ο ΔήμαρχΦς Πηνειού
ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ
ΣΤΑθοηΟΥΛΟΣ
Πελόπιο Αρχ. Ολυμπία
Τηλ.:26240 32122 Κιν.:6972 484764
ΑΓΟΡΆΖΩ
για φιλοξενία...
-ΔΕΧθΕΙΚΟΣΜΟ
ΑΠΟΤΑΝΗΣΙΑ
ΤΙ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
θετικοί χωρίς αιφνιδιασμούς I »M
& ΠΡΟΤΕΙΝΩ. -
_ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝ$
13:008 20:00.
10
Στο απέραντο
διάστημα!
ΜΕ ΚΡΙΜΙΖΗ
ΚΑΙΣΙΜΟΠΟΥΛΟ
16
;ΚΑϊΤΙΑΤΟΥΣ
κΑτοιΚόΥΕΗΑΝ
Με Δάφνη για
την... πεντάδα
μεταξύ μας...
ΤΑΒΕΡΝΑ
ΑΝΟΙ*ΑΜΕ
Κάθε ι
Κυριακής
Σοββοω
6980 3
7 826
Tor1ikHlikON6MlA¯

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο