Πελοπόννησος


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Πελοπόννησος

Πελοπόννησος-16112019


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Πελοπόννησος

Οπισθόφυλλο Πελοπόννησος-16112019

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΣΑΒΒΑΤΟ
16
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
«Κλότσησε»
η Δίβρη
ΠξΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤOΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1886
Βουλιάζει ιο σχέδιο μεια
φοράς προσφύγων λόγω
ΚΟΙ
αροιτοιμαοίας ιων
ΙOΠΙΚών KOlROV111w. >
ΑΙΦΝΙΔΙΑ
«ΚΑΛΗΜΕΡΑ»
ΦΑΡΜΑΚΗ
οίηιη ίσκιψη
Όυ στη δΙ
ΙύθΙΠ 0ΙΤ ΤΙ
ιι ιου άπαν.
ΝΑΙ H ΒΙΝΣΙ,
ΑΠΡΟΘΥΜΗ
H ΧOΠΙΦ
ΟΙ μά0
χοι .
ΔΥΤΙΚΉ ΑΧΑΙΑ
ΤΟ ΝΕΡΟ
ΜΠΑΙΝΕΙ
ΣΤΟ ΑΥΛΑΚΙ
Ποια μάρα θα πάρει o Σ .
ΔΕΥΑ ιης.
Η απαγωγή Σταυρουλόπουλου
από τον λήσταρχο Πανόπουλο
στην πιριοχή Πατρών "ιι άλλις ιστορίες. όχι
όλες ευχάριστες. πάντως χαρακτηριστικές. Από μια
ά>λη εποχή στην πόλη και στη χώρα.
Μην αφήσουμε
1913
την ιστορία
να σβήσει
H ΠΑΤΡΑ ΕΙΧΕ ΤΟ ΔΙΚΟ THE
«ΠΟΛΠΕΧΝΕΙ0»,
ΑΝΑΙΜΑΚΤΟ, ΗΡΩΙΚΟ:
ΤΙ ΞΕΡΕΙ ΑΥΤΟΗ NEA
ΤΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ
ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ:
H ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡθΗΚΕ
ΓΙΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ. H ΠΟΛΗ ΤΟΠ;
ΊζόΥΙΙΙ Καππάιου κ0ι Δημήιρης Βεργάδης. Και o μαθητής ΙόΙΙ Δημήιρης ΚοομΟΙΙουλος. Μιλούν (11nv Π θυμίζουν όΙΙ η Πάτρα είχε ΙΙΙ δΙ
Κή ης ο A. ο Κινη
μα Ιογραφική αφήγηση.
Ο καρκίνος ως πρόβλημα πολιτικό
Ποιος δικαιούιαι [Τόσο Προσιτή timl η ασθενή: Πόση στην και-
έραινα ΙΙOΙΙ αηαΙΙά Κάθε ατομική ΙΙΦίπ«οοη; Τα αυτά μπήκαν σιο ιραηέζΙ μιας ηολύ
συνάντησης στο Ρόγιαλ Χθκς ιο βράδυ. Π αρ ών o Ι ΡυΙΙ0υργός Βασίλης Κοντο&μάνης. > 7
> 2-4 Apepo
ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Απαντούν
Της
η τρια-
MVVMO
ΓΡΑΦΟΎΝ
Εχασε...
γιατί δεν
κέρδισε
Η δΙ0Ιήρηοι
βαθμό Δράμα (Ι-
Ι Δόξα).
εξελΔχιπκε ιο ματς άφηοτ
Κέντρο Λογοθεραπείας
ΚοσΤωων*τη Κλ. SLP. ΜΑ
Εργοθιροηιία
ΤυμβουΛξΙΠΙΚή
Αγωγή
Αθήνας
136 ΙM τηλ Ραντι$οώ. 6932 Μ2!ε
Στην ενέργεια. βρήκατε το Τζίνι
προσφέρει πάντα!
volterra

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο