Ροδιακή


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ροδιακή

Ροδιακή-16112019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΡΟΔΙΑΚ
Διαφημιστείτε στη «ΡΟΔΙΑΚΗ» και το «rodiaki.gr»
για την BLACK FRIDAY!!
με τιμές BLACK FRIDAY!!
22410 75230 (εσωτ.3) IMlazarakisl@rodiaki.gr
H ΡΟΔΙΑΚΗ
16 2019 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΑΡ ΦΥΛΛΟΥ: 22.347
Boad closed
Καταλογίζονται στην περιφέρεια
από την παράταξη "Συμμαχία
Νοτίου Αιγαίου"
ΣΕΛ. 5
ΕΥΘΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ
LO ΣΕΛΙΔΕΣ
ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΟ ΧΑΡΑΚΙ
ον
0197
2019-2020
Cl:JSST
CEORCE MANOLA$
& ΟΙ μι.ΕΧ
WINTER OPENING
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΝΟΈΜΒΡΙΟΥ
«ΘΕΛΟΥΜΕ
ΔΙΚΑΙΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΜΑΣ»
Δήλωση στη "Ροδιακή Του πα-
Τέρα της δολοφονηθείσας
τήτριας.
. ΣΕΛ. θ
Πρόγραμμα για
κομποστοποίηση
ξεκινά ο δήμος
Θα αρχίσει πιλοτικό από τη συ-
νοικί0 του Αγίου Δημητρίου.
ΣΕΛ. 6

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο