Ηχώ


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ηχώ

Ηχώ-17012019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

17
ΑΡ ΦΥΛΛΟΥ: 13798
3817 700
Από χθες o
στην Αθήνα
Μας ευχές
κιιι τίποτε άλλο
ξης η
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΧΡΟΝΙΑ
ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
1,5€
- 2103817716 -2103817737 F: 2103817 331- 2103817281 E: iho@otenet.gr W:www.ihodhnoprasion.gr
Συμφωνία Πρεσπών
, έρθει
Τ lSl
Χαστούκι για τη Μέι
η ΜέΙ,
στο
202
Δήμος Αθηναίων
Σω άλλοι Ι
Τα
Αλέξης Τσίπρας τη
φ.ώή.ς
μία
Ιξη ό"
ι" όρο
Εως 15 53 άδ0Ι
ΚΙΙλ0ύντΙ“ να βάλουν POS
pos
οι
Α ρ,κή
Ενώ ο ΟΟΣΑ διαπιστώνει ότι
δεν υπάρχει ανάπτυξη
χωρίς μείωση της φορολογίας
η Ε.Ε. σιωπά ενόχως
Της Ι
μας . O Ι
μας
η ΚΙΙΙ ΤΟ
Smnems. π
Του
αι.Τής ΙΙΙ
Τις Τκ
της
ΚΙΤΤΙΙ η
να ΟΤην
ΟΟΣΑ Μνα το 21 Α .
η Την
2007-
17. 2"
2016-2017 καθώς η Ελλάδα

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο