Λακωνικός Τύπος


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Λακωνικός Τύπος για την 17-10-2020

Λακωνικός Τύπος-17102020

Κατεβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Λακωνικός Τύπος πατώντας το κουμπί παρακάτωΔιαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Λακωνικός Τύπος

Οπισθόφυλλο Λακωνικός Τύπος-17102020

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

0λες οι
στη σελίδα 12
με εφαρμογή νόμων αιτούνται κατά του ΜΕΑ-ΧΥΤΥ
στον Φάρο Κροκεών ιο στον Δ. Ευρώτα ι ι
στο πρωτάθλημα Α Εθνικής
15
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
2020 ΙΈως 25 Ι Αριθμός 5978 Ι Τιμή φύλλου 0,5«
2731081253 2731081250
Εξοικονομώντας ενέργεια
στην Πελοπόννησο
Χρήσιμες συμβουλές για τους πολίτες μέσω ευρωπαϊκής έρευνας
η Ρυθμι-
στική Αριή Ενέργειας. το
Εθνικό
κοι o Δήμος ΜετοόΔ0,υ
από
ηρόγραμμα .STEP-lN. που
to ηρώ-
Η0ήΙ0π 2020
Πρόκειται για έργο το
ΟξΙ μέ-
θο5ολΤΎία
την
για
κοι
την αντιμετώπιση της ενεργει-
ακής ουμ-
βουλές διαθέσιμα
προγράμματα ενεργειακής
3άθμιοης και ανανεώσιμων
πηγών
στη βελτίωση ης ποιότητας
ηολΙΙών ό.ΤΙ
οτπ tnv Εξοικο-
νόμηση ενεργειακών εξόδων
OXtTlK6S
ενη-
είναι διαθέσιμο για όλους τους
της Περιφέρειας
Περιλαμβάνει
Μέτρο για την
«Άγγιξε» τη Λυκούργου
η νέα είσοδος Σπάρτης
Προχωρούν εντατικά οι εργασίες
το κατασκευής της
νέας ΙΙ0όδου Σπάρτης. μέσω
επέκτασης της οδού Λυκούργου
διασύνδεσής της την
κίου. στο ύψος του Αφυοοού.
ΠΟΙΑ η
ρεμβοση τέμνεται μι το αδιέ-
ξοδο Της Λυκούργου. ηλη0ίον
ΚΤΕΛ
lakonikos.gr
ΚΟΙ
ΚΟΙ01ΚΙών.
πους μείωσης του κόστους θέρ-
ΓΙΟΙ.
0ΠOΚλΕΙOΤΙΚά κοι
αλλαγή κάποιων συνη-
θξΙών χωρίς ΤΙς
συνθήκες ιτιι6οτούμι-
VES δράοςις Ενεργειακής
συνάξΙΙ 9
ME ΥΠΟΓΡΑΦΗ
θανατηφόρο τροχαίο
στην ΕΟ
Τρίπολης-Σπάρτης
Τρακαίο σημει-
10;05 το
Παρασκευής 16/10 στο Ι Ι.5
χλμ. Εθνικής
οδού Τρίπολης-Σηάρτης
οτο
Του -Λακωνικού Τύ"ιου.. ιο
ένας
38κρονοςΈλληνας κάτω από
αδιευκρίνιστες
εξετράηη της πορείας ΙOΙ.ις
κοι Συνέπεια htov
τη ΤΠ ζωή ΤΟΙ
ο οδηγός και μοναδικός
βαίνων του αυτοκινήτου. o
οποίος κατά τις πληροφορίες
ήταν κάτοικος Αθηνών. Το
το ιι
Καθ όλο το μήκος Της Εθνι-
έχουν διαδραματιστεί στο
κοι ιο "ο-
ριστστικά
-ορισμένα
φρύτερο- που έχουν στοιχίσει
τη ζωή οι
μας. ενώ έχουν επι-
φέρει τραυματισμούς
σημείο τοι)
λόγω οδικού τμήματος ενέ-
μεγάλη
για διερχόμενο οχήματα.
οι
με βελτίωσης
κι Ενίσχυσης της 00φάλΕιος
νονται κάτι ποραηόνω αηό
ένα μεγάλο
Οδηγών Τη
της 060ύ κι
όχι τον οδικό άξονα ΛτύκΙρο.
Σπάρτη. ενώ δεν διαφαίνεται
στον -ορίζοντα. κΟροξη Νέου
θα μειώνει -
κοι MV
ηρόοΙαοη στην Τρίπολη.
O Βενιζέλος
επίτιμος δημότης
Μυστρά

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο