Καθημερινή


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή

Καθημερινή-18072019


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Καθημερινή

Οπισθόφυλλο Καθημερινή-18072019

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΤΟΥΡΚΙΑ - ΙΡΑΚ
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΗ
ΣΕΛΙΔΑΙ0
100
Ετος 30.i73
ΣΉΜΕΡΑ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ
Ματαιώνεται
o διαγωνισμός
νια τα νέα έγγραφα
διαδικασία
γωνιομός
Σελ.
ΚΥΚΛΩΜΑ
Πλαστά χαρτιά
σε μετανάστες
δέκα ΟΙ_ΙλλήψΙΙΙ: (με ΙΟξύ
της
σε άσυλο ΙΙΙΙα ιάστα
τοι)
μία, Τα ηισιοηοιηιικό ιούς εξαοιΝ-
ιη δυνοιόιηια
Αδειες:
Ο ΓΙΟΙ
άδειες 2 έως 50
162
ΤΟΙ Σελ.
ΓενικοίΓραμματείς: το
(24)
Ανήμερά ΣτρατινάΚΙΙ. που
ΦΙΟ ΙΙηΦ;Δργεί0
Ενταση:
δεν έχει βρεθεί ο
μετά ΕνδεικΙΙ
Ιξλξμ
Κ.Ο., με ιηνέν-
μειοξύ ιων K. Τοίηρο και Τσοκη,
Τη
ΜΑ ΕΙΙ
ρώπη O
τηοη Κύπρου.
Αιγύπτου. Ιοραή, , Παλαιστινιακής
ΗΠΑ.
του East Med Gas Σελ. 25
στη
Στο
2.57 ΙΚΟΙΟμ
μάς αυξημένος
ση με το περυσινό διά,
οτημα. ΣεΑ.26
Νέα τμήματα:
00 κάνει ιο για
νΤΙ ΟΙ 133
ΑΕΙ ρε
ΙΙ“Ιε να υποδεχθούν με την αη ο-
ΙΟν Οκτώβριο.
Ελον Μασκ: συσκευή
Neuralink,
Ο ΕΕλ. 10
Εκδόθηκε
Ι" ΛΙβ-ύη Ο
ΙΟυ βομβιστή
ιης στο
ΙΟ 2017.
Καμιλέρι:
επιθεωρητή
Ο Αντρέα Καμι
οπό ιη ζωή
93 15
ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ
ΤΟ ΠΛΟΥΣΙΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΕΖΟΝ
ΕΛΠΙΔΟΦΟΣ - ΤΡΑΜΠ
ΕΓΚΆΡΔΙΑ Η ΠΡΩΤΗ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΛΕΥΚΟ ΟΙΚΟ
ΣΕΛΙΔΑ5
H ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
Ιδρυτής: Γ. Α. Βλάχος
ΑΘΗΝΑ, ΙΙΕΜΙΙΤΗ ΙΒ Ι0ΥΛΙ0Υ 2029
Ι Ι Ι ΙΙΙ Ι Ι Ι Ι ΙΙΙ
c l.oo
Τρεις αλλαγές στις 120 δόσεις
Επιτόκιο 3%, 20 ευρώ ελάχιστη καταβολή, ευνοϊκό πλαίσιο για επιχειρήσεις
Τρως 120
Ι)" ΤΟ
από Τα
η ένταξη
ρήσεων. να
μένα, θα μΜωθεί η
Ι ΤΙ S Ι Ε Ίί0ΙΤς,
το α 3% Τέλος,
ώοιε νο (Ιεριοοότερες, Προς το
δεν έχει σε
| 20
άλλες διατάξεις. ενώ οι μεγάλες αλλαγές
ΟΤΙΤ t Κα Ι OTOV ΕΝΦΙΑ
βρ οι άλλες ΙΚέ5
τοβουλΙες της κυβέρνησης αφορούν την
. 23
Ορκωμοσία στη Βουλή με χαμόγελα και selfies
η ΜξΙά α
μια ο μετράει ιη . ΜηΙΜΙάκη, και
δεύτερη φ άαι Σελ.3
Παρ ολίγον ολική καταστροφή
ριοίυη. έρευνο New Volk Times. Σύρη ηροοηάθει
μήνα ξΚΟΚΟ
από Σελ. ΙΙ
Ι ΤΟΥ
Η ισχυρή κυρία της Επιτροπής
Το τέμενος
θα περιμένει
Παρά ιη φιέστα ΓΙΙβρόγλου
Και KO
Τέμ ς Αθηνων
το
(Ι(ΙΙΧΙλ.ηφΟεΙ το ΙΊ10ΙΙφγΗο,
λείας ι
KtOliS υ
χώρος από
Την ΟΙ Ι-Κ1Ι
ΤΟ
τέλη Τρ ιι έτους. Σελ. 7
Στήριξη έναντι
τουρκικής
επιθετικότητας
Ζήτησε ο Δένδιας από Πομπέο
Στήριξη της Ελλάδας
κικής εΙΙΙΟξ1ΙΚότητας ζήτησε ο
ΙΙηουργός Νίκος ΔΔ δΙΙΙς
ομόλογό
Πομ έο. ζήτ
χει μια καθαρή γφαμμή επικοινωνίας
"ΟΙ ΟΠΟΙΟδή
ΠΟΤΕ ζήτημα ΤΙς σχέσεις
μας O
0Ιέγραψε την ως
θε ρόΤΙΠΤΙς Μεσόγειο
ΙΙΙΙΧΟΟΤΟ NATO, O
ΤήθΙ1Κξ κιιι Τον Εθνικής
Ασφαλείας TOU Λευκού Οίκου Τζον
Σελ 5
Αμυντική
βιομηχανία
Προτεραιότητα Μητσοτάκη
Την της
β Ομηχανίας ως Εργαλείου τ
ΙΝηση της
ΤΙΤΤφς των Ενόπλων ζήΤΙΤ0ξ
Χθες Ο Μη-
Ο πρωθυπουργώς
ΟΤΟ ΕΙ)νικής
και ενημερώθηκε τους αρμοδίους
Τα ζητήματα "Ου
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
Να συνεχίσουν
την προσφορά
H Ελλάδα όρθια χάρη
και στην προσφορά λίγων κοι
Ιδρυμάτω
έργα η
Χώρα βρισκόταν σε μεγάλη κρίση
άμβλυναν ΤΟΙ Της κοι-
έχουμε
Τώρα την
κρίση. Γιατί το Ιδρύματα αυτά
ρόλο "οι έπρεπε παίζει
ένα κομμάτι της τάξης
Της Χώρας. Να tlVTi VO
ΤΟ κράτ
ΤΟ
πολιτικούς. Και να δημιουργεί
ΙΙάξΙ Ο Τόπος μΙ ΡΟΟΤά.
εν αξίωμα Ι ης
με η)ΣΙΝιηΙ".
ΑλΑή
ιιι α
με
KllOiuR
με οι-
με
μια
Ιές. ΠέΙΧΙ όΙΙΙικοπό ιο
άλλη
Αη0 όΙΚ0ςαΙΠΛ, η
ς ντερ Λά
ΜαλΤΙλνΙ
κά κήποιο
ΜΑΤΟ ΚΟΙ
00 η K.
στην Ι ΟΙ
ΟΙΊύ to
ση ΙΙΙ*
ομών Ευρώπης με τη
Τραμ π
η φον ντερ
αεί στο ουώέ0Ι_ιν
ΗΠΑ ιηνΕυοώηη. ανά
ΕΙΙΙ
ΙΙΧΧΙήζ
κριμα ΙΟΝ
tOv ΙΟ .Ι
α Αλή
Ισόβια στον «Ελ Τσάπο»
Ιύυ
X00Kiv
ισόβια κάθειρξη
δικαστήριο. ΕηΣΙΙα δύο Μεξικό.
ο Τούηο, ατη φυλα Λ υψίστης
αβαρι;πος . μποσιήριξξ οι
οιη δίκη εηη0Σάατηκα ιπν ΙΙΙ ,εοηιική ηοοβολή
l(lS ΙΟ
ρ vessreadei

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο