Τύπος Θεσσαλονίκης


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τύπος Θεσσαλονίκης

Τύπος Θεσσαλονίκης-18072019


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Τύπος Θεσσαλονίκης

Οπισθόφυλλο Τύπος Θεσσαλονίκης-18072019

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΤΟΙ
"Τον
MON
50
ΕΠΤ
τυπος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 18-7-2019 Ι AP. ΦΥΛΛ0Υ 7461 Ι ΕΤOΣ 26 ww.v.typosthes.gr
ΠΑΡΟΠΙ4ΣΗ TOY ΝΕΟΥ ΠΡΟΠΟΜΠΗ TOY ΑΜΠΕΛ ΦΕΡΕϊΡΑ
«Μεγάλη ευκαιρία να πάμε Champlons
League, στην ελίτ του ποδοσφαίρου»
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 700 ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΦΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΦΕΤΟΣ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ
Εκήιαξη αφίξαον
αναφορά τω v ΚΙΙ-ταλή
3
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦOΣ
Το Bollywood
έρχεται στη
ΘεσσαλονήαιΙ
λ.η τκύ πολιτισμό "ιι την ιστο-
τρυ
ο ρπ0Ιός
Klli Malhotra
στην
„ πληθαίνουν. 4
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
O Ζουάν
Θέατρο
Με ΤΟ ΤΟΙ>
Τρίτη
τοι ο
στο Θέατρο Δ σους 19
16
στο ««Μακεδονία»»
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
«Β0ύλΙ(Ιξαν» τα κιιι
τοι δείχνοντας ότι
σε ακόμη μία σπουδαία τουριστική
τη μας. ΕΙδΙΝί αεροδρόμιο n
T ση με πέρσι τον Ιούνιο και η ανοδική πορεία του
τουρισμού, τουλάχιστον τον Ιούνιο, μπορεί να θειο-
ρείΤΙIΙ ως δεδομένη. Η «βαριά βιομηχανία» της χώ-
ρας μας, ο τουρισμός, παρά το πρόσκαιρο πλήγμα
που δέχτηκε στη Χαλκιδική, οφείλει να στηριχτεί
για να ολοκληρωθεί με Ι:πιτυχίΙΙ η Πι 816-
Της 3
ΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΓΙΑ το ΦΕΤΙΝΟ ΚΜΟΚΑΙΡΙ
Θ ΣΤΡΑΤΑ4ΤΟΥ
Χάρτινα τασάκια
για παραλίες
ΑΜΜΟ
SANo
χωρίςτσιγάραΙ
Θα μοιραστούν 5.000 ποι στα
"ιιι αποτσίγαρα OTlS παραλίες
τοι δήμου 4

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο