Η ώρα των Σπορ


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Η ώρα των Σπορ

Η ώρα των Σπορ-18072019


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Η ώρα των Σπορ

Οπισθόφυλλο Η ώρα των Σπορ-18072019

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΚΟΥΠΟΝΙ,!
τοκ
Ι(ΟΙ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
ΣΕΙΟΝ
- ΕΝΤΕΛΩΣ ΚΑΙ
ΟΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΕ ΚΑΙ ΜΙΑ ΣΗΜΑΜΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΜΩΣΗ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 32
Η «οι. Κ,7αρΙΙ
θιι«0ίει...
ητις εξεόοες ΟΙΚΑ
0 Ι"ΙΙΙί
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΕΚ
ΘΕΛΕΙ Ο
H ΙΠΙθΙ)ΙΙΙα ιοι_ι φορεσΕΙ ιο εδώ
24ωρα «αΙ ηλξΙ_Ιρή δεν
ΑΕΚΑΡΑΙ
Υπέγραψε 3 χρόνια
τρελός Ναπολιτάνος.
άου αφησε TOV NiKO
άλαλο:
με να ηαιξαΫκάΙ.στο
φιλικό
ποΛΥ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ
ΚΑΙ ΤΏΡΑ ΦΟΥΛ ΠΑ
ΟΛΙΒΕη αναμένεται
A&hva
„θέΛ(0
πρωτάθλημα
και Ευρώπη
με την ΑΕΚ»
ΓΙΑ
ΤΟ ΡΕΠΟΡΤΑ2 ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΛΕΙΠOΜΕΝΑ ΤΗΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ TOY ΝΤΑΝΙΕΛΕ ΒΕΡΝΤΕ
O ΤΜλΜ
#3Εανμ-Ρος
από ...
γρανίτη
νια την άΣυιιιιορία»
στο Ποδόσφαιρο!
Μυλωνάς για άλλα
δύο χρόνια!
Οι ιιινιικες ιων διΙΙΙΙηιι.ιιν
ολων ιων ΚΙΙΙΙΙΥOΟΙών

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο